Sommarjobb, Helmiina - Korsholms kommun

Helmiina är ett finskspråkigt serviceboende med 10 platser för minnessjuka personer som behöver heldygnsomsorg. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. att vistas utomhus med de boende, samvaro och rekreationsverksamhet mm. Läsa, spela spel mm.
God förmåga att förstå och tala finska samt nöjaktig förmåga att förstå och tala svenska.
Vi värdesätter ett aktivt och ansvarsfullt arbetssätt och ett intresse för äldrevård.

Läs mer

http://www.korsholm.fi

Mer om arbetsgivaren

Ansvarig sjukskötare Berit Riekki, 044 4249107, berit.riekki@korsholm.fi

Korsholms kommun, Helmiina
Adress: Gamla Karperövägen 15 B, 65610 Mustasaari

Korsholms kommun är en tvåspråkig landsbygds- och skärgårdskommun i Vasaregionen med 19 400 invånare. Vårt strategiska mål är att vara växande och viljestark. I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare. Korsholms kommun erbjuder service av hög kvalitet, mångsidiga och unika boendemiljöer, ett rikt socialt kapital, välmående företag och en sund ekonomi. I Korsholm är det nära överallt: till naturen, till servicen, till arbetsplatsen och ut i världen. Korsholms kommun har ca 1600 anställda inom olika sektorer.

Välkommen med din ansökan till oss!