Sommarjobb inom hälsostationen - Borgå stad

Hälsostationen i Borgå söker (5-6) sjukskötare eller hälsovårdaretill olika semestervikariat. Också studerande som är i slutskedet av sina studier kan söka jobbet.

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Smidiga experiment ger oss möjligheter, men vi vill inte ge avkall på kvaliteten i vårt arbete. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss. Drömmarnas hemstad är välbefinnande i livets olika situationer.

Erfarenhet av arbetet på hälsostationen eller jourarbetet räknas som merit, och kunskaper i patientdatasystemet Effica är önskvärt. Arbetet är i huvudsak dagarbete och vi kan vara flexibla i fråga om arbetstiderna, det är också möjligt att få ströjobb med dagarbete.

Vi erbjuder en trevlig arbetsgemenskap som utvecklas med en kunnig och professionell personal. Vi förutsätter flexibilitet, ansvarsfull inställning och samarbetsförmåga samt förmåga att fungera som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp.
Goda muntliga kunskaper i bägge inhemska språken samt ett avlagt tillstånd för läkemedelsbehandling räknas som merit. För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Lönen fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Skicka din ansökan senast 30.4.2020 före kl.12 via länken Sök nu!

Läs mer

https://www.borga.fi/halsovardscentral

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information ger avdelningsskötare Jaana Pietiläinen tfn 040 086 0866, jaana.pietilainen@porvoo.fi

Hälsostationen
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.