Sommarjobb, Kvevlax bibliotek - Korsholms kommun

Arbetsbeskrivning: Kundservice (utlåning, returnering, enklare informationssökning), plocka böcker, tidningar m.m. i hyllorna. Självständigt arbete med varierande arbetstider. Språkkrav: Svenska och finska.

Läs mer

http://www.korsholm.fi

Mer om arbetsgivaren

Förman: Maria Kronqvist-Berg, maria.kronqvist-berg@korsholm.fi, 06-3277272, 044-7271212

Korsholms kommun, Kvevlax bibliotek
Adress: Slöjdvägen 3, 66530 Koivulahti

Korsholms kommun är en tvåspråkig landsbygds- och skärgårdskommun i Vasaregionen med 19 400 invånare. Vårt strategiska mål är att vara växande och viljestark. I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare. Korsholms kommun erbjuder service av hög kvalitet, mångsidiga och unika boendemiljöer, ett rikt socialt kapital, välmående företag och en sund ekonomi. I Korsholm är det nära överallt: till naturen, till servicen, till arbetsplatsen och ut i världen. Korsholms kommun har ca 1600 anställda inom olika sektorer.

Välkommen med din ansökan till oss!