Sommarjobb, Kvevlax lärcenter - Korsholms kommun

Till arbetsuppgifterna hör:

Att bistå i undervisning, kansliuppgifter och hjälpa till med praktiska saker i skolan.

Läs mer

http://www.korsholm.fi

Mer om arbetsgivaren

Rektor Ulrica Nyström, 040 5060683, rektor.kvevlax.larcenter@korsholm.fi

Korsholms kommun, Kvevlax lärcenter
Adress: Funisbackvägen 8, 66530 Koivulahti

Korsholms kommun är en tvåspråkig landsbygds- och skärgårdskommun i Vasaregionen med 19 400 invånare. Vårt strategiska mål är att vara växande och viljestark. I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare. Korsholms kommun erbjuder service av hög kvalitet, mångsidiga och unika boendemiljöer, ett rikt socialt kapital, välmående företag och en sund ekonomi. I Korsholm är det nära överallt: till naturen, till servicen, till arbetsplatsen och ut i världen. Korsholms kommun har ca 1600 anställda inom olika sektorer.

Välkommen med din ansökan till oss!