Sommarjobb på tekniska avdelningen/ Sjundeå kommun - Sjundeå kommun

Är du intresserad av ett sommarjobb hos Sjundeå kommun? Om du bor i Sjundeå, är 16-20 år gammal och är intresserad av att jobba i Sjundeå kommun, här har du din chans!

Till tekniska avdelningen söker man sommarjobbare bl.a. till underhåll och städning av utomhusområden samt till biträdande uppgifter vid vattenverket. Till uppgifterna under sommarjobbsperioden hör utredning av kommunens och kommuninvånarnas klimatarbete och klimatgärningar och att publicera om dem på sociala medier. En rask inställning och äkta intresse i klimatärenden och i cirkulär ekonomi samt goda kommunikationsfärdigheter hjälper dig lyckas i uppgiften.

Arbetsturerna är från måndag till fredag och arbetstiden under en vecka är 38 timmar 15 minuter (allmän arbetstid). Sommarjobbsperiodens längd är ca 1-1,5 månader och arbetsperiodens tidpunkt diskuteras noggrannare då arbetsförhållandet fastslås.

Sommarjobbarens lön är 1 400 €/mån. Vi rekryterar sommarjobbare i samarbete med Caruna Networks. Caruna stöder anställningen av sommarjobbare med sponsorpengar, vilka kommunen använder i sin helhet för att anställa sommarjobbare.

På grund av coronasituationen är det möjliga att det inte går att erbjuda alla planerade sommarjobbsplatser. På grund av detta kan det dröja att göra arbetsavtal. Arbetsplatsernas antal är 1-2.

Fyll i din ansökan i Kuntarekry senast söndag 11.4.2021.

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsinformation om sommarjobbsplatserna får du per e-post via adressen hr@siuntio.fi.

Sjundeå kommun
Adress: Sjundeåvägen 504, 02570 Siuntio kk

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö.

Suggested jobs