Sommarjobb vid Näse rehabiliteringscenter - Borgå stad

Du som är professionell eller sjukskötar studerande inom vårdbranschen, kom och sommarjobba hos oss!

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi betonar kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Vi söker semestervikarier som är sjukskötare/hälsovårdare, närvårdare eller studerande inom vårdbranschen.

Näse rehabiliteringscenter är en aktiv enhet med 74 platser där man sköter patienter som kommer hemifrån eller från specialsjukvården och behöver rehabilitering och fortsatt vård. Största delen av dem är i kortvarig vård, en del behöver längre rehabilitering och vård.

Wilhelmina är en kortvårdsenhet som erbjuder kortvård i olika former samt dagverksamhet.

Personalen arbetar med ett rehabiliterande arbetsgrepp och enligt gemensamt överenskomna målsättningar.
Arbetet är två- eller treskiftesarbete. Lönen fastställs enligt AKTA. Du måste ha ett vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Skicka din ansökan senast 30.7.2021 före kl. 12 via Sök nu-länken.

Läs mer

https://www.borga.fi/nase-rehabiliteringscenter

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information ger:
avdelning 1, avdelningsskötare Eva Frejborg, tfn 0400 936 888, eva.frejborg@porvoo.fi
avdelning 2, avdelningsskötare, vs Maria Stenström, puh. 040 526 5886, maria.stenstrom@porvoo.fi
avdelning 3, avdelningsskötare Päivi Savolainen, tfn 040 515 5401, paivi.savolainen@porvoo.fi
Wilhelmina, serviceförman Roope Tyynelä tfn 040 141 6337, roope.tyynela@porvoo.fi.

Lär dig mer om oss

Näse rehabiliteringscenter

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Askolins väg 1, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb