Sommarjobbare till samhällstekniska avdelningen - Mariehamns stad

VÅR VERKSAMHET
Samhällstekniska avdelningen är indelad i markenheten, mätningsenheten och vattenverket. Till avdelningens uppgifter hör planering, projektledning och drift av gator och trafik, parker och grönområden, mätningsverksamhet, fastighetsbildning, vatten och avlopp.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att sköta stadens gator, parker och grönområden. Strandvakter vid Nabben och Lilla holmen samt djurskötare till Lilla holmens fågelanläggning.

KVALIFIKATIONER
Du måste vara 16 år fyllda innan du börjar jobba. Vissa uppgifter kräver att du innehar traktor alt. bilkörkort kategori B.

KOMPETENS
Du kommer vara en del av en arbetsgrupp där man skall kunna jobba tillsammans men vissa uppgifter kräver att du kan jobba självständigt. Du arbetar ute på fältet med skötsel av stadens gator, parker och allmänna områden vilket kräver god social kompetens och ett glatt humör.

VILLKOR
Sommarjobb ca: 8 veckor med tillträde enligt överenskommelse. Lön enligt avtal.

ANSÖKAN
Vi ber dig söka platsen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra platser inom Mariehamns stad. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

Varmt välkommen med din ansökan!

Mer om arbetsgivaren

För mer information: Sirkku Stark, tel. 531 563 eller e-post sirkku.stark@mariehamn.ax

Mariehamns stad, Infrastruktursektorn, Samhällstekniska avdelningen
Adress: Elverksgatan 1, 22101 Mariehamn

Inom Mariehamns stad arbetar drygt 800 personer inom många olika branscher. Våra största verksamhetsområden är äldreomsorg, barnomsorg och undervisning, men vi arbetar också med frågor som gäller t.ex. stadsplanering, trafik, räddningstjänst, kultur, idrott och fritid.

I staden arbetar vi för att ge bästa möjliga service till de som bor, jobbar och studerar här - och till andra som behöver våra tjänster. Ett viktigt mål är också att kontinuerligt utveckla förvaltning, service och miljö för att även i fortsättningen vara en attraktiv stad för våra invånare och besökare.