Sommarvikarie till laboratoriet på Lotsbroverket - Mariehamns stad

OM MARIEHAMN
Mariehamn, Ålands enda stad med knappt 12 000 invånare. Närheten till naturen och skärgården finns alldeles runt hörnet. Det ger dig förutsättningar att ha mer tid över till allt det viktiga vid sidan av ditt jobb så som familj och vänner, natur, kulturliv, butiker och service.

VÅR VERKSAMHET
Stadens avloppsreningsverk Lotsbroverket togs i bruk sommaren 1979. Anläggningen finns vid Västerhamn. Totalt är sju kommuner är anslutna till Lotsbroverket.

DIN ROLL
Laboranten skolas upp att sköta det dagliga arbetet med vatten analyser, styrning av kemikaliedoserings utrustning och kalibrering av mätinstrument. Laboranten utför analyser på avloppsvattnet och slammet med avseende på bl.a. fosfor, kväve, nitrat, ammonium, BOD, COD samt suspenderade partiklar. Vi har mätutrustning för bl.a. pH, syre, ammonium, nitrat och ss som ska kalibreras och kontrolleras. Alla analyser dokumenteras i dagliga rapporter.

DIN PROFIL
Vi värdesätter flexibilitet och samarbetsförmåga. Lämplig bakgrund är högskole studerande som läser biologi, kemi, miljö eller andra lämpliga inriktningar och har laboratorie erfarenhet.

VILLKOR
Arbetsförhållande skulle pågå från ca. mitten av juni och ca 5 till 7 veckor framåt, enligt ök. Arbetsspråket är svenska och Mariehamns stad är en rökfri arbetsplats.

ANSÖKAN
Vi ber dig söka platsen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra platser inom Mariehamns stad. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

Rekryteringsprocessen sker löpande, varpå urval och eventuella intervjuer kan komma att ske innan ansökningstiden löpt ut.

Varmt välkommen med din ansökan!

Mer om arbetsgivaren

Laborant LaDena Laine 018 531 592
Driftchef Tomas Mörn 018 531 591

Mariehamns stad, Infrastruktursektorn, Samhällstekniska avdelningen
Adress: Elverksgatan 1, 22100 Mariehamn

Inom Mariehamns stad arbetar drygt 800 personer inom många olika branscher. Våra största verksamhetsområden är äldreomsorg, barnomsorg och undervisning, men vi arbetar också med frågor som gäller t.ex. stadsplanering, trafik, räddningstjänst, kultur, idrott och fritid.

I staden arbetar vi för att ge bästa möjliga service till de som bor, jobbar och studerar här - och till andra som behöver våra tjänster. Ett viktigt mål är också att kontinuerligt utveckla förvaltning, service och miljö för att även i fortsättningen vara en attraktiv stad för våra invånare och besökare.