Sosiaali- ja terveysjohtaja

Paraisten kaupunki jatkaa sosiaali- ja terveysjohtajan hakuaikaa.

Paraisten kaupunki hakee sitoutuvaa ja oma-aloitteista

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAA
Sosiaali- ja terveysjohtaja toimii sosiaali- ja terveysosaston päällikkönä. Sosiaali- ja terveysosasto vastaa kuntalaisille tarjottavista palveluista sosiaalipalveluiden, perhepalveluiden, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osa-alueilla. Vastaat osaston toiminnasta, kehittämisestä ja taloudesta ja olet innostava esimies tiimillesi. Sosiaali- ja terveysjohtaja johtaa osaston työtä ja on aktiivinen toimija maakunnan soteuudistuksen valmistelussa ja muissa verkostoissa.

Odotamme sinulta vankkaa alan osaamista, hyviä johtamisominaisuuksia ja yhteistyötaitoja sekä kehittävää otetta. Tarjoamme mukavan työyhteisön, motivoituneen ja osaavan henkilöstön ja mahdollisuuden palveluiden kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimukset ovat:

- virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemus hallinnollisista esimiestehtävistä
- ruotsin ja suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito

Palkka määräytyy KVTES 2020-2021:n mukaisesti. Voit esittää myös oman palkkatoivomuksen. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkasuhde alkaa sopimuksen mukaan.

Lisätietoja

https://www.pargas.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383, ja henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos, puh. 044 358 5832, etunimi.sukunimi@parainen.fi.
Hakemukset osoitetaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi -sivujen kautta, työavain 303479
Hakemusasiakirjat voi myös lähettää Paraisten kaupunginhallitukselle osoitteeseen Rantatie 28, 21600 PARAINEN tai sähköisesti osoitteeseen parainen(at)parainen.fi. Hakemusasiakirjoihin on liitettävä tutkintotodistukset, työtodistukset ja kielitodistukset. Hakuaika päättyy 13.10.2020 klo 16.00. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon.

Paraisten kaupunki, Sosiaali- ja terveydenhuolto
Osoite: Rantatie 28, 21600 Parainen

Kaupunki työnantajana

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen noin 15 500 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Kaupungin keskusta on silti lähellä suuria kaupunkeja, Turkuun on 23 km, Helsinkiin 173 km ja Tampereelle 180 km. Parainen on kaksikielinen paikkakunta, jonka enemmistökielenä on ruotsi. Kaupungin pinta-ala on 5 545 km2, josta 80 prosenttia on vettä. Paraisten kaupungissa on maassamme eniten saaristossa asuvia asukkaita. Kaupungissa on myös eniten vapaa-ajanasukkaita (mökkejä on noin 8 000).

Kaupungissa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palveluiden tuottamisesta ja päivittäishallinnosta. Paraisten kaupunki on merkittävä työnantaja; kaupungissa on työntekijöitä kaikkiaan noin 1 000.

Paraisten kaupungin avoimista työpaikoista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla, Kuntarekry.fi :ssä ja paikallisissa sanomalehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser). Tietoa työpaikoista saa myös Työministeriön verkkosivuilta (www.mol.fi) ja työvoimatoimistosta.