Skip to main content
test
Sosiaaliohjaaaja, Kontinkankaan hyvinvointikeskus - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen perhe- ja sosiaalipalveluissa on haettavana SOSIAALIOHJAAJAN vakinainen virka. Tehtävä sijoittuu pääsääntöisesti työikäisten sosiaalipalveluihin. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen sosiaalipalvelujen toiminnan tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöiset, alueen palvelutarvetta vastaavat, vaikuttavat palvelut. Palveluprosessit on suunniteltu asiakaslähtöisesti elämänkaarinäkökulmasta. Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen alueeseen sisältyy Myllyojan toimipiste.

Sosiaaliohjaaja tukee työssään asiakkaiden sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän erilaisissa ongelmissa sosiaalihuoltolain ja toimeentulotukilain mukaisesti. Työ sisältää palvelutarpeen arviointien tekemistä ja suunnitelmallista työskentelyä sosiaalihuollossa asiakkuudessa olevien kanssa. Tarjoamme tueksi säännölliset tiimipalaverit, työnohjauksen ja työhön liittyvää koulutusta.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 § 3 ja § 8 mukainen pätevyys. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Eduksi luetaan työkokemus kunnallisessa sosiaaliohjaajan viranhaltijatyössä sekä yksilö- ja perhehuollon Effica-osaaminen sosiaalihuollossa.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan sekä rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan. Lisäksi työntekijällä tulee joko rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote valinnan suorittaneelle viranhaltijalle. Kyseessä on tehtävä, jonka osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä.

Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa viroissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/10766/2022. Hakemukset on toimitettava 29.9.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/kontinkangas

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoa tehtävästä antaa vs. palveluesimies Tero Pesonen, p. 050 570 0912 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Kontinkankaan hyvinvointikeskus, Perhe- ja sosiaalipalvelut

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Kajaanintie 46 A, 90220 Oulu

Rekommenderade jobb