Sosiaaliohjaaja (2)

Haemme kahta sosiaaliohjaajaa Porin perusturvakeskuksen lastensuojelun sijaishuollon lastensuojelulaitokseen. Työntekijöiden ensisijainen yksikkö on Pellava, joka on uusin lastensuojelun yksikkömme Porin keskustassa Puuvillan ostoskeskuksen läheisyydessä.
Oletko sinä etsimämme kehittämismyönteinen henkilö, jolla on kokemusta lastensuojelutyöstä ja perheiden kanssa työskentelystä?

Pellava on kaksiyksikköinen, 14 paikkainen lastensuojelulaitos. Laitokseen sijoitetaan joko avohuollon tukitoimena tai kiireellisesti kohderyhmältään alle 13-vuotiaita lapsia. Yksiköt jakaantuvat siten, että vastaanottoyksikkö on lyhytaikaista sijoitusta tarvitseville lapsille ja kuntouttava yksikkö on kuntoutuksellinen ja arvioiva yksikkö, jossa pyritään huomioimaan koko perhe työskentelyssä.

Työmenetelminä käytetään perhearviointia, lapset puheeksi-menetelmää ja tunnetyöskentelyä.

Lapset tulevat laitokseen yleensä kriisitilanteista ja tämä vaatii työntekijöiltä erityisosaamista. Pellavassa työskennellään yhdessä lapsen, vanhempien, perheen verkostojen ja viranomaisverkoston kanssa. Lapsen tilanteen mukaan häntä pyritään voimaannuttamaan ja takaamaan hänelle turvallinen elinympäristö. Pellavassa pyritään myös tukemaan vanhempien hoito- ja kasvatuskykyä sekä vanhempien edellytyksiä ja voimavaroja jatkossa turvata lapsen edun mukainen huolenpito.
Edellisen lisäksi Pellavasta käsin tapahtuu vastaanottoperhetoiminnan koordinointi ja johtaminen. Tällä hetkellä Porin perusturvalla on 11 vastaanottoperhettä, joihin sijoitetaan etupäässä alle kouluikäisiä lapsia sekä tietyissä tilanteissa heidän vanhempia sisaruksiaan. Vastaanottoperheiden tukeminen, ohjaaminen ja neuvonta hoidetaan Pellavasta käsin.

Sosiaaliohjaaja työskentelee tehden vaativaa ja merkityksellistä lastensuojelutyötä. Lastensuojelulaitoksen työyhteisöön tarvitaan hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot omaavaa, arvioinnin ja tavoitteellisen työn ammattilaista, jolla on kokemusta lastensuojelutyöstä. Hakijalle luetaan eduksi myös kielitaito (ainakin englanti), avoimuus muita kulttuureja kohtaan ja erityisosaaminen esim. neuropsykiatriset häiriöt. Ajokortti on välttämätön.

Tarjoamme esimiesten ja työyhteisön tuen, säännöllisen työnohjauksen, työterveyspalvelut ja mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen kelpoisuus sekä kokemus lastensuojelutyöstä. Olet rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden Suosikki-rekisteriin.

Työ on 3-vuorotyötä ja jaksotyöaika 114,45/3 vko.

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai esitä alkuperäiset opinto- ja työtodistuksesi mahdolliseen haastatteluun kutsuttaessa.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen osoitteella: Porin kaupunki, HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Sähköiseen hakuun ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun on toimitettava rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskenteleville) sekä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Tutustu työnantajaan

Johtava sosiaalityöntekijä Mira Lahdenranta p. 044 701 6120, mira.lahdenranta(at)pori.fi ja Petra Ovaska-Eklund p. 044 701 8051, petra.ovaska-eklund(at)pori.fi (lomalla 26.3. -6.4.21)

Porin kaupunki, Perusturva, Sosiaali- ja perhepalvelut, Lastensuojelu, Lastensuojelulaitos, sijaishuolto ja jälkihuolto, Lastensuojelulaitos Pellava
Osoite: Isosannanpuistokatu 19, 28100 Pori

Porin ytimessä on sitkeä yrittäminen ja oma tapa tehdä – alalla kuin alalla. Täällä tehdään itse, luodaan tyhjästä ja noustaan tuhkasta. Elämään, ympäristöön ja tekemiseen suhtaudutaan intohimoisesti. Kulmia ei koskaan hiota liian pyöreiksi ja vastakohdille löytyy tilaa. Tervetuloa siis tähän noin 6000 työntekijän joukkoon. Tulitpa sitten hoitajan hommaan tai piirtelemään kaavoja, meitä kaikkia yhdistää asukas- ja asiakaslähtöisyys. Porin kaupunki on savuton työpaikka.

Suggested jobs