Sosiaaliohjaaja - Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Sosiaaliohjaaja - Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Haettavana 23.5.2019 klo 14.00 mennessä

Sosiaalipalvelujen tulosalueella, aikuissosiaalityössä

SOSIAALIOHJAAJAN toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde

Haemme kokeneeseen joukkoomme sosiaaliohjaajaa. Virka täytetään 17.6.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen sosionomin pätevyys.

Työtehtäviin kuuluvat sosiaalitoimiston sosiaaliohjaajan tehtävät, painottuen tällä hetkellä erityistä tukea tarvitseviin nuoriin asiakkaisiin. Sosiaaliohjaaja osallistuu sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointeihin työnjaon mukaisesti, toimii omatyöntekijänä sekä päättää ehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta sekä sosiaalisesta kuntoutuksesta (shl työtoiminta). Työtiimiin kuuluu sosiaalityöntekijöitä sekä sosiaaliohjaajia. Sosiaaliohjaaja tekee työtä moniammatillisessa verkostossa.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy työn vaativuuden mukaisesti. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä ennen viran vastaanottamista rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002 ). Viran ja viransijaisuuden täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset todistukset tulee esittää haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset lähetetään: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Läs mer

http://www.sosteri.fi

Johtava sosiaalityöntekijä Marika Huupponen, p. 044 417 4132. Sähköposti: etunimi.sukunimi@sosteri.fi

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
Adress: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 44 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala. Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.

Mer om arbetsgivaren