Sosiaaliohjaaja

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten palvelulinjalle haetaan sosiaaliohjaajaa aikuistumisen tuen tiimiin. Kyseessä on uusi virka.

Karviainen on monialaisen osaamisen kehittämiseen sitoutunut perusturvakuntayhtymä, joka tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja Karkkilan ja Vihdin asukkaille elämän eri vaiheissa. Organisaatiomme on jaettu kolmeen palvelulinjaan elämänvaiheiden mukaan. Työikäisten sosiaalityön palvelut sijoittuvat työikäisten sosiaalipalvelukeskukseen.

Haettava vakituinen virka sijoittuu kehitteillä olevaan aikuistumisen tuen palvelujen tiimiin, joka tarjoaa palveluja täysi-ikäisille alle 30-vuotiaille asiakkaille. Sosiaaliohjaajan asiakaskuntana tulevat olemaan erityisesti jälkihuollon asiakkaat. Tiimiin tulee kuulumaan vastaava sosiaalityöntekijä, kolme sosiaalityöntekijää ja neljä sosiaaliohjaajaa sekä johtava sosiaalityöntekijä. Tehtävän ensimmäinen sijoituspaikka on Vihdin Nummela, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä myös pääkaupunkiseudulta. Työtä tehdään koko Karviaisen alueella.

Sosiaaliohjaajan perustyönkuvaan sisältyy muun muassa asiakkaiden neuvontaa, ohjausta, palvelutarpeen arviointia, päätöksentekoa ja omatyöntekijänä toimimista.

Arvostamme aiempaa, ajantasaista kokemusta viranhaltijatyöstä ja päätöksenteosta sekä työskentelystä aikuisten sosiaalityössä tai jälkihuollossa.
Alueen paikallistuntemus sekä alueen verkostotuntemus katsotaan hakijalle eduksi. Tiimimme on avoin ja kehittämishaluinen.

Arvostamme yhteistyökykyistä, positiivista, kehittävää ja asiakasta tukevaa työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 817/2015 mukainen pätevyys. Edellytämme sosionomin (AMK) tutkintoa.

Karviaisen viroissa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun tulee toimittaa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (524/2002) edellyttämä ote rikosrekisteristä nähtäväksi ennen virkatehtävän vastaanottamista. Työ alkaa 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.

Palkkaus ja työsuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Virkatehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. Haastatteluun pyydetyn on haastattelussa esitettävä alkuperäiset opinto- ja työtodistukset. Virkaan valitun tulee ennen valinnan vahvistamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

http://www.karviainen.fi/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat johtava sosiaalityöntekijä Päivi Esala 044 467 5443, johtava sosiaalityöntekijä Heidi Seppälä 044 045 6860 sekä työikäisten sosiaalipalvelukeskuksen päällikkö Jaana Heinonen p. 044 042 1211. Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@karviainen.fi

Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Työikäisten palvelulinja, Sosiaalityö
Osoite: Tehtaantie 3, 03100 Nummela

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 900 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä.

Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: perheiden, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja.