Sosiaaliohjaaja

Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueella perhepalveluissa ja lastensuojelun avohuollossa (arviointitiimissä) on haettavana sosiaaliohjaajan virka 1.1.2021 alkaen.

Tehtävänkuvaus:

Sosiaaliohjaajan virka perhepalveluissa ja lastensuojelun avohuollossa. Sosiaaliohjaaja tulee sijoittumaan arviointitiimiin, joka vastaa lastensuojeluilmoitusten ja sosiaalihuoltolain mukaisten vireillepanojen käsittelystä lain vaatimissa määräajoissa. Kyseisen sosiaaliohjaajan tehtävänkuva painottuu tiimin sisällä kotiinpäin tehtävään työhön ja työ sisältää myös palvelutarpeen arviointia. Työskentelyssä korostuu vahvasti palveluohjaus, joten virkaa täytettäessä eduksi katsotaan hyvä paikallisten palvelujen tuntemus.

Virkaan valittavalta edellytetään vahvaa lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain tuntemusta sekä näihin liittyvää käytännön työkokemusta. Myös aikaisempi kokemus palvelutarpeen arviointiprosessista katsotaan eduksi.

Kelpoisuusehdot: Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 817/2015 (sosionomi AMK)

Työaika: 38,25 t/vko

Palkka: 2682,41 €/kk

Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus, todistus huumausainetestistä sekä rikosrekisteriote.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Juha Asunmaa, puh. 0447183701 ja
johtava sosiaalityöntekijä Ansa Nikula-Partanen, puh. 0447183801

Kuopion kaupunki, lastensuojelun avohuolto
Osoite: Kuopio

Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats