test

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on haettavana

SOSIAALIOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI AJALLE 13.12.2021-19.10.2022


Tervetuloa töihin Kessoteen Keski-Satakuntaan. Kessotessa järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut neljälle kunnalle ja olemme osa tulevaa Satakunnan hyvinvointialuetta.

Sosiaaliohjaajan määräaikaisen toimen sijoituspaikka on aikuisten psykososiaalisissa palveluissa perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosyksikössä ja tehtäväalue tulee pääosin olemaan Kokemäen kaupungin alueella.

Tarjoamme sinulle moniammatillisen tiimin ja esimiehen tuen, työnohjausta, työtä tukevaa koulutusta sekä etätyömahdollisuuden. Perehdytämme työhön ja tietojärjestelmien käyttöön.

Sosiaaliohjaajan työhön kuuluvat asiakkaiden ohjaus, neuvonta ja asiointiapu. Työ on osittain jalkautuvaa ja sisältää nuorten aikuisten ryhmänohjausta matalan kynnyksen päiväkeskus Kumussa. Päiväkeskus Kumu on suunnattu päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tai muulla tavoin syrjäytymisuhassa oleville. Kumussa asiakkaille järjestetään mm. kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalisen kuntoutuksen ryhmiä. Lisäksi työtehtäviin kuuluu virka-aikaiseen sosiaalipäivystykseen osallistuminen.

Sosiaaliohjaajalta edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, paineensietokykyä, sekä kykyä kohdata erilaisissa elämätilanteissa olevia ihmisiä, sekä soveltuvuutta työhön. Tehtävä edellyttää hyviä yhteistyötaitoja sekä valmiutta kohdata asiakasta hänen luonnollisissa verkostoissa. Sosiaaliohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä mm. A-klinikan, TE-toimiston, oppilaitosten, kunnan sekä Kelan kanssa.

Tehtävän suorittaminen edellyttää liikkumista Kessoten kaikissa kunnissa sekä Kessoten ulkopuolella. Toimen hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta. Luemme eduksi aiemman kokemuksen aikuissosiaalityöstä tai päihde-ja mielenterveysasiakkaiden kanssa työskentelystä.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosionomin (AMK) tutkinto. Lisäksi Valviran ammattihenkilön rekisteröinti tulee olla haettu/laitettu vireille.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Johtava sosiaalityöntekijä Kirsi Forsman
puh. 044 432 5248
kirsi.forsman@kessote.fi

Lisätietoja

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä muodostuu Harjavallan ja Kokemäen kaupungeista sekä Nakkilan ja Eurajoen kunnista. Väestöpohja on n. 30 000 asukasta. Kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa asukkaiden perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kuntayhtymä on savuton työpaikka.


Osoite: Tulkkilantie 4, 32800 Kokemäki

Rekommenderade jobb