Skip to main content
test
Sosiaaliohjaaja - Riihimäen kaupunki

Haemme sosiaaliohjaajaa vakituiseen toimeen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluihin, Tiilikadun kuntoutumisyksikköön. Toimi on uusi, joten työnkuvan rakentumiseen ja kehittämiseen pääsee itse osallistumaan yhdessä työryhmän kanssa.

Yksikkö auttaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaita, päihderiippuvaisia sekä usein myös syrjäytyneitä asiakkaita. Tavoitteena on kuntoutuminen ja yhteiskuntaan integroituminen. Asiakkaat tarvitsevat portaittain sovellettavaa yksilöllistä tukea arjessa selviytymisessään ja kuntoutumisessaan kohti itsenäistä elämää. Yksikkö tuottaa palveluita ympäri vuorokauden. Yksikössä on kaksi selviämishuonetta päihtyneille sekä kriisipaikka asiakkaalle, jonka elämäntilanne on äkillisesti kriisiytynyt. Henkilökuntamme koostuu lähihoitajista, sairaanhoitajista sekä käytössämme on jatkuva vartijapalvelu.

Tiilikadulla työtehtäviin kuuluu asiakkaiden ohjaaminen erilaisten tukien ja asioiden hoidoissa (mm. tukihakemukset, asunnon hakeminen, terveyspalveluihin ohjaaminen). Päivittäin asiakkaita ohjataan mm. hygienian hoidossa, siivouksessa, talouden hallinnassa ja terveellisissä elämäntavoissa. Tuemme päihteettömyyteen. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaan verkostojen kanssa.

Tiilikadun kuntoutumisyksikössä on kolme osastoa Satama, Kondis ja Huippu. Jokaisella osastolla on nimettyinä omat vastuuhoitajat.

Etsimme nyt myönteisellä asenteella varustettua, yhteistyökykyistä, hyvät vuorovaikutus- ja verkostotaidot omaavaa sosiaalialan ammattilaista moniammatilliseen joukkoomme. Työn aloitus on sopimuksen mukaan. Arvostamme tavoitteellista ja itseohjautuvaa työskentelyotetta sekä avointa suhtautumista työryhmää/asiakkaita kohtaan.

Kehitämme toimintatapaamme pohjautuen asiakkaiden toimijuudelle ja yhteisöllisyydelle sekä yhteistyölle. Tämä näkyy arjessamme erilaisten aktiviteettien, ryhmien järjestämisenä ja niihin motivoimisena sekä yhteisten keskusteluhetkien mahdollistamisena. Luotamme voimavaralähtöiseen ja yksilölliseen työotteeseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu sosionomi AMK tai vastaava sosiaalialan koulutus. Valinnassa painotetaan hakijan soveltuvuutta haettavaan työtehtävään sekä työyksikköön.

Tehtävään valittavalta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävään valitulta odotetaan työterveyshuollon työhöntulotarkastusta. Koeaika 6kk.

Arvostamme suuntautuneisuutta mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä aikaisempaa kokemusta päihde-, ja mielenterveys kuntoutujien tai erityisryhmien parissa työskentelystä.

Yksikössämme työvuorot tehdään yhteisöllisesti Titanian sähköiseen asiointijärjestelmään ja meillä toimii säännöllinen työnohjaus kuukausittain.
Haastatteluja voidaan suorittaa hakuajan aikana.

Työmuotona on jaksotyö. Työhön kuuluu myös ilta- ja viikonlopputyötä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Yhteystiedot/tiedustelut
Piia Elovaara, palveluvastaava 050 4392130 / piia.elovaara@riihimaki.fi
Hakemukset viimeistään 30.5.2022 klo 9:00 www.kuntarekry.fi kautta.

Lisätietoja

Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Mielenterveys ja päihdekuntoutus, Tiilikadun kuntoutumisyksikkö

Haluatko sinäkin olla yksi Riihimäen kaupungin noin 1500 rohkeasta, ripeästä ja reilusta kunta-alan ammattilaisesta? Arvostamme ja tarvitsemme uusia osaajia, ja rekrytoimme kaupungin työyksiköihin ammattitaustaltaan erilaisia työntekijöitä. Me koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti ja meillä tuetaan myös omaehtoista opiskelua. Jos pohdit työhöntuloa pidemmän matkan päästä, voit hyödyntää käytössämme olevia työaikajoustoja: etätyötä, mobiilia joustotyötä ja liukuvaa työaikaa. Tarjoamme myös monipuolisia mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen. Tervetuloa työkaveriksemme!


Osoite: Tiilikatu 4, 11120 Riihimäki
Riihimäen kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb