Sosiaaliohjaaja, Asumis- ja päihdepalvelut

Asumis- ja päihdepalveluiden sosiaalityön yksikön sosiaaliohjaaja toimii moniammatillisen tiimin jäsenenä asumispalvelun tarpeessa olevien asiakkaiden tukemisessa, palveluohjauksessa, palvelun tarpeen arvioinnissa ja asiakassuunnitelman teossa. Moniammatillisen tiimin jäsenenä sosiaaliohjaaja varmistaa, että heikoimmassa asemassa oleville turkulaisille järjestetään palvelutarpeen mukaiset sosiaalihuoltolain ja päihdehuoltolain määrittelemät palvelut sekä tarvittavat muut palvelut.

Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu turkulaisten asunnottomien ja päihdehuollon asiakkaiden yksilökohtainen työ, joka tähtää asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn ja vähenemiseen muun muassa asumissosiaalisen työn avulla. Palvelutarpeen arvioinnin tukena käytetään palveluohjauksellista Case management -työotetta, joka on pitkäjänteistä, asiakaslähtöistä ja luottamuksellista yksilötyötä sekä sosiaalista kuntoutusta heikoimmassa asemassa oleville päihde- ja mielenterveyspalveluita tarvitseville.

Sosiaaliohjaajan virkatehtäviin kuuluu mm. tarvittavien täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöstenteko yksikön asiakkaille. Sosiaaliohjaaja valmistelee päihdehuollon asumispalveluiden tai laitoshoidon palvelupäätöksiä siltä osin, kun päätöksenteko ei edellytä sosiaalityöntekijän toimivaltaa.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan sosiaalialan alempi korkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteinen tutkinto.

Lisäksi edellytetään riittävää työkokemusta haastavien päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa työskentelystä sekä riittävää tuntemusta Turun kaupungin palvelujärjestelmästä.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan
  • Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Psykososiaaliset palvelut, Asumis- ja päihdepalveluiden sosiaalityö
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • TKU25-20-223-20
  • 2.11.2020
  • 2 324,76€/kk
  • 14.9.2020 - 28.9.2020 15:00
  • SosiaalityöSosiaalialaTurkuVarsinais-Suomi

vs johtava sosiaalityöntekijä Susann Nylund, puh. 0505907497
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Psykososiaaliset palvelut, Asumis- ja päihdepalveluiden sosiaalityö
Osoite: Linnankatu 23, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.