test

Sosiaaliohjaaja, gerontologinen sosiaalityö

Hakuaika päättyy  13.2.2023 15:00

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa hakee kahta (2) sosiaaliohjaajaa toistaiseksi voimassa oleviin virkoihin gerontologisen sosiaalityön tiimiin Mikkeliin 1.3.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Gerontologinen sosiaalityö on osa iäkkäiden arjen tuki- ja etäpalveluiden kokonaisuutta. Alueellamme toimii 31.12.2023 saakka valtakunnallinen iäkkäiden kotona asumista kehittävä ja tukeva Tulevaisuus kotona -hanke, jonka yhtenä osa-alueena on gerontologisen sosiaalityön mallin luominen. Gerontologisena sosiaaliohjaajana pääset tiiviisti mukaan osaksi hankkeen kehittämistyötä.

Gerontologisen sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu iäkkäiden sosiaalipalveluiden päätösten laatimista, monialaista yhteistyötä iäkkään asiakkaan verkostossa sekä ehkäisevää ja etsivää työtä. Vastaat iäkkäiden sosiaaliohjauksesta ja asiakassuunnitelmien toteutumista asiakkaan rinnalla kulkien. Sosiaaliohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä- ja työparityöskentelyä gerontologisen sosiaalityön tiimin sosiaalityöntekijän kanssa.

Odotamme sinulta aitoa kiinnostusta ikääntyneiden parissa työskentelystä ja halua kehittää vanhusväestön hyvinvointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Arvostamme kykyä työskennellä laajassa yhteistyöverkostossa, itsenäistä työotetta sekä oma-aloitteisuutta.

Meille on tärkeä pitää huolta sinusta ja työhyvinvoinnista. Ammatillista kehittymistä tuetaan työnohjauksen ja koulutusten avulla.Lisäksi tarjoamme sinulle esihenkilön vahvan tuen sekä kollegiaalista tukea Etelä-Savon hyvinvointialueen laajuisesta gerontologisen sosiaalityön tiimistä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) mukainen laillistus. Tehtävässä menestyksellisesti suoriutuminen edellyttää sosiaaliturvajärjestelmän asiantuntemusta. Eduksi luetaan aikaisempi työkokemus sosiaaliohjaajan tehtävistä ja/tai työskentelystä iäkkäiden asiakkaiden kanssa.

Valitun tulee esittää terveydentilaa koskeva selvitys. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Palvelussuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa palvelualuepäällikkö Jaana Koinsaari, puh. 040 359 6930, jaana.koinsaari@etelasavonha.fi.

Organisaation työpaikat

Lorem ipsum dolor

Työnantaja

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa vastaa eteläsavolaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä vuoden 2023 alusta. Eloisalla on lähes 200 toimipistettä, joissa työskentelee yhteensä noin 8000 sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ammattilaista. Olemme digitaalinen ja monipaikkainen organisaatio, jossa työtä tehdään ”myö yhessä”-periaatteella. Tutustu työnantajaan