Sosiaaliohjaaja - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Sosiaaliohjaaja

Lastensuojelun sosiaaliohjaajan virka Suomussalmen perhekeskuksessa. Virka täytetään 1.8.2019 alkaen.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen lastensuojelun sosiaaliohjaajan työtehtäviin kuuluu antaa asiakkaille ohjausta, neuvontaa ja tukea palvelujen käytössä ja yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Pääpainopiste työn sisällöstä on toimia työparina lastensuojelun sosiaalityöntekijälle sosiaalihuoltolain/lastensuojelulain mukaisten palvelujen palveluntarpeen arvioinnissa. Työ sisältää myös itsenäistä työskentelyä asiakasprosessin eri vaiheissa. Lisäksi ohjaaja voi toimia tarpeen mukaan sosiaalityöntekijän työparina lastensuojeluasiakkaiden eri asiakasprosesseissa. Työ haastaa työntekijää tunnistamaan ja arvioimaan asiakkaiden elämäntilanteita, voimavaroja ja toimintamahdollisuuksia.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosionomi (AMK) tutkinto huomioiden kelpoisuuteen liittyvät siirtymäsäännökset. Ajokortti on välttämätön sekä tarpeen mukaan oman auton käyttömahdollisuus.

Arvostamme sosiaalityön monipuolista työkokemusta, erityisesti lastensuojelun tehtävistä, jälkihuoltonuorten kanssa toimimisesta ja palvelutarpeen arviointien tekemisestä. Lisäksi toivomme sinulta motivoitunutta ja ratkaisukeskeistä työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja niin yksilö- kuin yhteisö- ja verkostotyössä.

Palkkaus on Kainuun soten vahvistaman tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen. Työ alkaa 1.8.2019, koeaika 6 kk.

Vastaanotamme hakemukset pääsääntöisesti Kuntarekryssä.

Postitse lähetettävä hakemus osoitetaan Tarja Jupille ja lähetetään osoitteella:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kirjaamo
PL 400
87070 KAINUU
Kuoreen merkintä: "sosiaalityöntekijä 2190"
Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-todistus) terveydentilastaan sekä todistus rikostaustan selvittämisestä (Laki lasten kanssa työskenteleville rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ennen tehtävän vastaanottamista.

Lisätietoja

http://sote.kainuu.fi

  • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Perhepalvelut, Lastensuojelun avohuolto S-salmi
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • KAI-03-175-19
  • 1.8.2019
  • 2684,26
  • 31.5.2019 - 19.6.2019 15:00
  • SuomussalmiKainuu

Lisätietoja antaa lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö Tarja Juppi p. 044 777 3311, tarja.juppi@kainuu.fi sekä johtava sosiaalityöntekijä Anu Siltala p. 044 797 4182, anu.siltala@kainuu.fi.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Perhepalvelut, Lastensuojelun avohuolto S-salmi
Osoite: Välskärinkuja 1, 89600 Suomussalmi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on arvostettu edelläkävijä sote-palvelujen kehittämisessä. Kainuun sote tuottaa seitsemän kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta, lisäksi yksi kunta on kuntayhtymässä osajäsenenä. Kainuun sote tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja. Kainuun sote työllistää noin 3 700 henkilöä.
Kainuun sote on savuton työpaikka. Työntekijät testataan huumausaineiden varalta.

Tutustu työnantajaan