Sosiaaliohjaaja - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä

Sosiaaliohjaaja - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä

Tule sosiaaliohjaajaksi milelenterveys- ja päihdepoliklinikalle

Terveyssosiaalityön yksikkö tuottaa alansa asiantuntijapalvelut eri toimipisteisiimme Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä, Kymsotessa.Haemme sosiaaliohjaajaa vakituiseen virkasuhteeseen mielenterveys- ja päihdepoliklinikalle 1.7.19 alkaen.

Poliklinikka tarjoaa aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluja Kotkassa. Kymsotessa mielenterveus- ja päihdepoliklinikoilla työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia moniammatillisissa työryhmissä. Työ edellyttää liikkumista koko Kymenlaakson alueella.

Sosiaaliohjaaja osallistuu moniammatillisen työryhmän jäsenenä palvelujen ja hoidon /kuntoutuksen arviointiin ja suunnitteluun sekä tekee tarvittavat päätökset palveluista. Työ edellyttää innostunutta työotetta ja hyvää yhteistyökykyä erilaisissa, muuttuvissa verkostoissa. Huomioimme hakijan henkilökohtaiset osaamisalueet ja lisäkoulutukset mielenterveys- ja päihdepalveluista tehtävää täytettäessä. Tarjoamme mahdollisuuden osallistua toimintojen kehittämiseen ja tuemme osallistumista lisä- ja täydennyskoulutuksiin. Lähiesimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä. Tehtäväkohtainen palkka on 2517,93 euroa. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan.Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosionomi amk-tutkinto. Lisäksi valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työn aloittamista.

Läs mer

http://www.kymsote.fi

Palvelupäällikkö Anna Liakka, anna-riitta.liakka@kymsote.fi
Johtava sosiaalityöntekijä Sinikka Tasala, p.044 3838531, sinikka.tasala@kymsote.fi

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
Adress: 48100 Kotka

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on yli 5 700 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.
Laadun tekee huippuammattilaiset.

Mer om arbetsgivaren