Skip to main content
test
Sosiaaliohjaaja, Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut, Perhesosiaalityö - Esbo stad

Haluatko päästä mukaan innostavaan ja kehittämismyönteiseen työyhteisöön? Tule meille sosiaaliohjaajaksi! Lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö auttaa lapsiperheitä arjen haasteellisissa tilanteissa. Perhetyön tavoitteena on tukea perheen arjessa selviytymistä sekä ennaltaehkäistä perhetilanteen vaikeutumista.

Perhesosiaalityössä työskennellään lapsiperheiden sosiaalipalvelujen neuvonnassa sekä suunnitelmallisessa työssä, johon nyt haemme työntekijää. Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen neuvonnan sosiaaliohjaaja tekee asiakkaan ja monialaisen verkoston kanssa ensiarvion sekä antaa palveluohjausta ja neuvontaa. Suunnitelmallisessa työssä sosiaaliohjaaja arvioi asiakkaan palvelutarvetta, tekee tavoitteellista perhetyötä ja sosiaaliohjausta, järjestää asiakkaalle tarvittavia palveluita, työskentelee osana asiakkaan verkostoa sekä toimii asiakkaan omatyöntekijänä. Asiakkaina meillä on espoolaiset lapsiperheet.

Työ on liikkuvaa ja työtä tehdään pääosin asiakkaan luona. Työntekijöidemme mielestä meille kannattaa hakea töihin, sillä työnkuva on monipuolinen, saa olla kehittämässä ja myös kokenut osaaja oppii uutta. Työyhteisö on ammatillinen ja toisiaan arvostava. Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen, vahvan esihenkilön ja tiimin tuen sekä työnohjauksen. Kunta10-tutkimuksessa yksikkömme työntekijöistä lähes 92 % suosittelisi työpaikkaa ystävälleen, työpaikan ilmapiiri koettiin hyvänä ja johtaminen valmentavana.

Perhetyössä on käytössä liukuva työaika ja etätyömahdollisuus.

Työpaikan nimi: Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut, Perhesosiaalityö
Työpiste tällä hetkellä Matinkylä-Olari-Tapiolan alueella, Pihatörmä 1 A
Työaika: 38h 15min/viikko
Tehtävä on määräaikainen.
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.

Työssä edellytetään lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvää asiantuntijuutta, perhekeskeistä/systeemistä työskentelyotetta, kriisitilanteissa toimimisen taitoa, hyviä vuorovaikutus-, ohjaus ja yhteistyötaitoja, atk- ja dokumentoinnin osaamista sekä hyvää kielitaitoa (vähintään suomi ja englanti, muu kielitaito eduksi). Lisäksi edellytetään palvelujärjestelmän ja palveluja ohjaavan lainsäädännön tuntemusta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tehtävään valitulle teetetään Espoon kaupungin päihdeohjelman mukainen huumausainetestaus.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 55 §:n mukainen terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista.

Arvostamme kokemusta ja osaamista esim. neuropsykiatrian tai mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarpeessa olevien lapsien tai aikuisten kanssa työskentelystä. Lisäksi arvostamme kulttuurisensitiivisyyttä sekä kokemusta maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa työskentelystä. Meillä menestyy työntekijä, joka pystyy organisoimaan omaa työtään ja hallitsemaan laajoja kokonaisuuksia sekä nauttii itsenäisestä työotteesta. Arvostamme kehittämismyönteisyyttä ja menetelmäosaamista. Toivomme sinulta mahdollisuutta tehdä kerran viikossa asiakaskäynti, joka alkaa klo 16-17.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/"

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi/palvelut/perhesosiaalityo

Tutustu työnantajaan
  • Espoon kaupunki, Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut, Perhesosiaalityö
  • TyöpaikkaMääräaikainenKokoaikatyöVirkasuhde
  • ESPOO-02-735-22
  • 1.9.2022 - 31.8.2023
  • Tehtäväkohtainen palkka: 2698,78€/kk
  • SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus
  • 23.6.2022 - 22.7.2022 15:45
  • Sosiaalialan muut tehtävätSosiaalialaEspooUusimaa

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa:
Viikolla 26 Johtava sosiaaliohjaaja Tiina Varonen +358468772349
Viikolla 27-28 Johtava sosiaaliohjaaja Carita Tanskanen +358438255502
Viikolla 29 Johtava sosiaaliohjaaja Tiina Halinen +358438271437

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut, Perhesosiaalityö

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologia, perheneuvolat, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.


Osoite: Pihatörmä 1 A, 02240 Espoo
Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb