Skip to main content
test
Sosiaaliohjaaja: mielenterveys- ja päihdepalvelut, Joensuu (id6409) - Siun sote

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON!

Siun soten mielenterveys- ja päihdepalveluissa (miepä) on haettavana 24.7.2022 mennessä asumispalvelujen SOSIAALIOHJAAJAN virka.

Haemme miepän asumispalveluihin sosiaaliohjaajaa, toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen, pääasiassa läntisen alueen psykiatriseen kuntoutukseen. Ensisijaiset työtehtävät ovat asumispalvelutiimissä. Työhön kuuluu myös työ- ja päivätoiminnan palveluprosessin hallinta. Tiimiimme kuuluu johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia ja sairaanhoitaja. Järjestämme sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisia asumispalveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

Työnkuvaan kuuluu muiden kuin erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden palvelutarvearviot ja siihen liittyvät asumispalveluprosessit. Tehtävään kuuluu myös muuta mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaaliohjausta. Työ koostuu edellä mainittujen palvelujen suunnittelusta, toteuttamisesta, toteuttamisen seurannasta ja arvioinnista yhteistyössä asiakkaan ja verkoston kanssa. Asiakas- ja terveys- ja hoitosuunnitelmassa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Toimipisteemme on Joensuussa. Virassa on etätyömahdollisuus.

Työ edellyttää hyviä sosiaalisia taitoja, itseohjautuvuutta sekä valmiuksia pari- ja verkostotyöhön. Kokemus asumispalvelutyöstä ja psykiatriasta katsotaan eduksi. Eduksi katsotaan myös kokemus pro consona ja mediatri-ohjelmista. Ajokortti on välttämätön viran hoitamiseksi.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n sosionomin koulutus.

Tehtäväkohtainen palkka on 2671 e/kk.

Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Työtehtävä täytetään 1.9.2022 alkaen.

Tehtävää haetaan sähköisesti.

Lisätietoja antaa apulaisylil Satu Määttä, p. 013 330 8021, satu.maatta@siunsote.fi.

Joensuussa 23.6.2022

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Tervetuloa Siun soten ammattilaisten joukkoon! Siun sote tuottaa sosiaali- ja terveyshuollon integroituja palveluja koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle. Olemme Pohjois-Karjalan suurin työnantaja ja meillä työskentelee noin 7400 sote-alan ammattilaista.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-6409
  • 23.6.2022 - 24.7.2022 23:59
  • JoensuuPohjois-Karjala

Yhteystietomme

apulaisylil Satu Määttä, p. 013 330 8021, satu.maatta@siunsote.fi.

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb