Skip to main content
test
Sosiaaliohjaaja,Naantali Vammaispalvelut - Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Haemme reipasta ja yhteistyökykyistä sosiaaliohjaajaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vammaispalveluihin palvelualueelle 5, Raisio, Rusko ja Naantali, Naantalin vammaispalvelun tiimiin.

Vammaispalvelun sosiaaliohjaaja vastaa vammaispalvelun asiakkaiden palvelutarpeen arvioinneista, palveluohjauksesta, hakemusten käsittelystä, palvelusuunnitelmien laatimisesta ja päätösten tekemisestä sekä itsenäisesti että työparina. Työn alkaessa sosiaaliohjaajan päävastuualueina ovat vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu sekä asunnon muutostyöt. Työ on monipuolista asiantuntijatyötä, jossa palvelujärjestelmien ja lainsäädännön tuntemus on tärkeä osa ammatillisuutta. Työ edellyttää asiakaslähtöistä, reflektoivaa ja arvioivaa työotetta, kehittämismyönteisyyttä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyä.
Arvostamme aikaisempaa vammaispalveluiden työkokemusta. Tärkeintä meille kuitenkin on löytää tiimiimme uusi jäsen, joka on valmis puhaltamaan yhteen hiileen ja on motivoitunut kasvamaan vammaispalveluiden asiantuntijaksi.
Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen sekä koulutusmahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen. Tueksesi saat säännöllisen ryhmätyöohjauksen sekä tiimin, johon kuuluu johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaaja. Saat ympärillesi innostuneen ja avoimen työyhteisön, jossa vaativan työn vastapainoksi pidetään yllä huumoria ja leppoisaa ilmapiiriä.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto.

Tehtävään valittu täyttää sähköisen terveystarkastuslomakkeen.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Tutkinto- ja koulutodistukset pyydetään esittämään haastattelussa, joka järjestetään viikoilla 12-13.

Lisätietoja

http://varha.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Johtava sosiaalityöntekijä Laura Järvi 044 7334697, soittoajat pe.3.3. klo 9-11, ke.15.3. klo.9-11 laura.jarvi@varha.fi
Palvelupäällikkö Katarina Leino 044 7971089, soittoaika to.9.3. klo 13-15 katarina.leino@varha.fi
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku

Lisätietoja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, SOTE-palvelut, Sosiaali- ja vammaispalvelut, Sosiaali- ja vammaispalvelualue 5

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät

***

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag.

Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats.

Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt.


Osoite: Käsityöläiskatu 2,Naantali, 21101 Naantali

Rekommenderade jobb