Sosiaaliohjaaja, seniorikeskus

Tule töihin Syystien seniorikeskukseen sosiaaliohjaajan sijaisuuteen!

Palvelukeskuksen asiakkaina ovat helsinkiläiset ikäihmiset ja työttömät. Toiminnan tavoitteena on tukea kotona-asuvan asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia. Tärkeinä asiakasryhminä korostuvat muistisairautta sairastavat, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä yksinäiset. Henkilökunnan työpanos kohdentuu asiakasryhmiin, jotka tarvitsevat ammattihenkilön tukea.

Sosiaaliohjaaja toteuttaa tuettua ryhmätoimintaa, tukee ja ohjaa asiakkaita, antaa palveluneuvontaa sekä osallistuu tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Palvelukeskuksen sosiaaliohjaajan työpanoksesta 20% on kohdennettu Syystien seniorikeskuksen lyhytaikaishoidon yksikön Viljakodin sosiaaliohjaajan tehtäviin.

Tällä hetkellä palvelukeskus on suljettuna koronan vuoksi. Sulun ajan tehtävään valittu työntekijä työskentelee Syystien seniorikeskuksen ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä.

Työ alkaa maaliskuun alussa tai sopimuksen mukaan.

Helsingin kaupunki tarjoaa hyvät koulutusmahdollisuudet ja monipuoliset työsuhde-edut esim. työterveyshuollon palvelut sekä tarvittaessa myös edullisen työsuhdeasunnon.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. Edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisätietoja

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi

Tutustu työnantajaan

Palvelupäällikkö Heidi Hyrylä p. 09 310 24747

Sosiaali- ja terveystoimiala, Pohjoinen palvelualue, Syystien seniorikeskus
Osoite: Takaniitynkuja 3, 00780 Helsinki

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.