Sosiaaliohjaaja, sijaisuus - Esbo stad

Sosiaaliohjaaja, sijaisuus - Esbo stad

Tehtävän kuvaus: Haemme mukavaan ja avoimeen työyhteisöömme Espoonlahden lastensuojelussa sosiaaliohjaajaa sijaisuuteen. Työyhteisössämme työskentelee 11 sosiaalityöntekijää, 6 sosiaaliohjaajaa sekä toimistosihteeri. Työyhteisöä johtaa kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää yhdessä johtamisen periaatteella.Työntekijöiden tukena ovat niin esimiehet, työyhteisö kuin työnohjaus. Työyhteisömme on kehittämismyönteinen, huumorintajuinen ja toisiaan tukeva. Työyhteisöömme kuuluu niin pitkän kokemuksen omaavia kuin myös uudempia kasvoja. Uudet työntekijät otetaan ilolla vastaan ja heille tarjotaan perehdytys. Espoonlahdessa työskennellään systeemisen lastensuojelun mukaisesti ja tiimien tukena työskentelee perheterapeutti. Toimistomme sijaitsee Kivenlahdessa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tilamme ovat viihtyisät ja muutama vuosi sitten remontoidut. Sosiaaliohjaajan työtehtäviin kuuluu lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja neuvonta, palvelutarpeen arvioinneissa työparina toimiminen, sosiaaliohjaus, päivystys- ja ensiarviointityö sekä toimiminen sosiaalityöntekijän työparina mm. sijoitusprosesseissa. Kyseinen sijaisuus tulee painottumaan päivystys- ja ensiarviointi työskentelyyn.
Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, valmiutta pari- ja tiimityöhön sekä hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.
Arvostamme kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä, motivoitunutta ja ratkaisukeskeistä työotetta, verkostotyön osaamista, kiinnostusta työn kehittämiseen sekä kielitaitoa

Johtava sosiaalityöntekijä Pia Kurola 050 548 2035 Johtava sosiaalityöntekijä Saara Sahlsten 040 673 6905

Espoonlahden lastensuojelu
Adress: Kivenlahdenkatu 1 A, 5. krs, 02320 Espoo

Lastensuojelu on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista tukea ja moniammatillista työskentelyä. Kehitämme lastensuojelua yhdessä asiakkaiden ja muiden perhepalvelujen toimijoiden kanssa. Espoo on savuton työpaikka.Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Mer om arbetsgivaren