Skip to main content
test

Kauniaisten vanhuspalveluihin Villa Bredan asumisyksikköön haetaan työsopimussuhteista sosiaaliohjaajaa. Asumisyksikössä työskentelee kaksi sosiaaliohjaajaa, joista kumpikin on ensisijaisesti vastuussa yhdestä kerroksesta eli kahdesta 15-paikkaisesta ryhmäkodista. Tämä on uusi vakanssi.

Kauniaisten vanhuspalvelujen toiminnot on keskitetty Villa Bredaan. Asumisyksikön lisäksi kiinteistössä toimii kotihoito, palvelukeskus ja palvelunohjaustiimi.

Ryhmäkotien sosiaaliohjaajan työn tavoitteena on asukkaiden omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukeminen. Tehtäviin kuuluu asukkaiden etuusasioiden selvittely ja käsittely, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen (toimintatuokiot, yhteisökokoukset, retket, tapahtumat, verkostokokoukset) sekä sosiaalisen kuntouttamisen suunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen yhdessä omahoitajien kanssa. Ryhmäkotien henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutteja ja lääkäri. Työtä tehdään moniammatillisesti. Sosiaaliohjaajien esimiehinä toimivat ryhmäkotien esimiehet.

Valittavalta odotetaan itsenäistä ja aktiivista työotetta sekä itseohjautuvuutta. Odotamme hakijoilta visiointi- ja kehittämistaitoja, jotta pystymme kehittämään toimintaa asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Arvostamme kykyä saattaa suunnitelmat käytännön toiminnaksi. Työssä on mahdollista käyttää luovasti omia vahvuuksia esimerkiksi ryhmätoiminnassa. Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat tehtävässä välttämättömät. Kokemus ikääntyneiden parissa työskentelystä tai vastaavista tehtävistä luetaan eduksi.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika, Valitun on esitettävä hyväksytty Kauniaisten kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§ mukaista rokotesuojaa. Valittavan on esitettävä muodollisen kelpoisuuden osoittava todistus ja se tarkistetaan haastattelussa.

Tehtävässä noudatetaan KVTES:n ja sote -sopimuksen mukaisia työehtoja. Tehtäväkohtainen palkka on 2402,46 euroa/kk. Työaikamuoto on yleistyöaika ja käytössä on liukuva työaika.

Työ alkaa 1.9.2022 tai sopimuksen mukaan.

Meillä on mahdollisuus lounasruokailuun ja tarjoamme ePassi-etuuden.

Kauniaisten kaupungin työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä 1.1.2023 alkaen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelukseen.

Haastattelut aloitetaan hakuaikana.

Tehtävän kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva tutkinto. Lisäksi edellytämme toisen kotimaisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa sekä kuulumista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

asumisyksikön esimies Lea Pyykkönen, puh. 050 466 0528 (arkisin klo 8-15) ja asumisyksikön vastaava sairaanhoitaja Niina Laine, puh. 040 651 2715 (arkisin klo 8-15), etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Lisätietoja

Kauniaisten kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhuspalvelut

Kauniainen on pieni huvilakaupunki keskellä Espoota. Täällä kaikki on lähellä ja moni asukas puhuukin kotikaupungistaan kylänä. Yhteisöllisyys on voimakasta ja kauniaislaiset ovat mittausten mukaan hyvin tyytyväisiä elinympäristöönsä. Kauniaisissa on 10 000 asukasta ja kaksikielisyys on arkea.

Kauniaisten kaupunki tarjoaa työmatkaedun sekä kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointiedun (ePassi) ja kaupungilla on tarvittaessa työsuhdeasuntoja. Kauniainen on savuton työpaikka. Kauniainen työnantajana edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.


Osoite: Bredantie 16, 02700 Kauniainen
Kauniaisten kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb