Skip to main content
test
Sosiaaliohjaaja, tilannearviointi 1, ikäihmiset - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Haemme
sosiaaliohjaajaa vakinaiseen virkaan asiakas- ja palveluohjauksen tulosalueelle iäkkäiden palveluihin. Alkusijoituspaikka eteläinen alue. Virka voidaan täyttää 1.9.2022 alkaen.

Tulosalue asiakas- ja palveluohjaus sisältää monen tasoista toimintaa. Toimintaan kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluiden yleistä ensivaiheen ohjausta, neuvontaa ja viestintää. Päätehtäväalueet ovat moniammatillinen yhteistyö gerontologista sosiaalityötä vaativissa asiakastilanteissa, palveluihin ja etuuksiin liittyvä neuvontaa ja ohjausta.

Työtehtävissä tuetaan iäkkäitä, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä, ikäihmisen itsemääräämisoikeus ja etu huomioiden. Sosiaaliohjaaja toimii läheisessä yhteistyössä iäkkäiden palvelujen sosiaalityöntekijän kanssa. Tukena on myös koko alueen gerontologisen sosiaalityön tiimi sekä asiakas- ja palveluohjauksen palveluissa työskentelevät muu henkilöstö. Työt tehdään kotikäynneillä, asiakkaan verkostossa sekä monenlaisissa viranomaisyhteyksissä ja verkostotapaamisissa. Työalueena eteläinen alue (Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki). Työ edellyttää oman auton käyttöä.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta iäkkäiden palvelujen tehtävistä, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityön taitoja, sosiaalihuoltoon liittyvää iäkkäiden palvelujen substanssiosaamista. Tarjoamme sinulle näköalapaikan merkityksellistä ja mielenkiintoista työtä ikääntyneiden parissa uudistumismyönteisessä työyhteisössä.


Kelpoisuusvaatimus:
Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015, § 8) mukainen laillistus sekä geronomin tai sosionomin AMK-tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto.
Hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli.

Valitun tulee ennen viran vastaanottamista toimittaa vaadittava lääkärinlausunto terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen rokotussuoja.

Sovelletaan koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.pohjanmaanhyvinvointi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Iäkkäiden palvelujen päällikkö
Berit Kivimäki
puh. 040 354 9918
berit.kivimaki@ovph.fi

Lisätietoja

Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän muodostaa kolmetoista Pohjanmaan kuntaa. Kuntayhtymä järjestää sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon alueellaan.


Osoite: Närpiö, 64200 Närpes
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb