Sosiaaliohjaajan sijaisuus, Työkyky-tiimi

Tarjoamme kiinnostavan tehtävän Mielenterveys- ja päihdepäivystyksen yksikössä sosiaaliohjaajan sijaisena. Sijaisuus on ajalla 1.2.2021-31.12.2022.

Työtehtäviä ovat asiakkaiden sosiaalisen tilanteen kartoitus, etuisuuksiin ja palveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä moniammatillinen yhteistyö. Työtehtäviin kuuluu itsenäisen asiakastyön lisäksi monialaisiin työryhmiin ja niiden kehittämiseen osallistuminen sosiaalialan asiantuntijana sekä sosiaalialan asiantuntijuuden ja konsultatiivisen avun tarjoaminen työyhteisössä.

Hakijalta edellytetään sosionomi AMK- tutkintoa. Tämän lisäksi eduksi katsotaan soveltuva jatko- tai täydennyskoulutus.
Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, vastuuntuntoisuutta sekä oma-aloitteisuutta. Tehtävä edellyttää kykyä itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn vaihtelevissa asiakaskontakteissa. Työssä suoriutumisen kannalta eduksi on laaja sosiaaliturvan sekä työllistymis- ja kuntoutumismahdollisuuksien tuntemus ja kokemus monialaisesta työotteesta. Mielenterveys- ja päihdetyön tuntemus ja kokemus katsotaan hakijan eduksi.

Määräaikaisen sijaisuuden aloitusyksikkö on Mielenterveys- ja päihdepäivystys, mutta tehtävässä edellytetään valmiutta toimia muuttuvissa tilanteissa Eksoten eri yksiköissä.

Työ on pääosin virka-aikaan tapahtuvaa ajanvarausvastaanottotyötä sisältäen tarpeen mukaan verkosto- ja kotikäyntejä.

Määräaikaisessa sijaisuudessa on 6 kk koeaika.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§ edellyttämää rokotussuojaa. Eksotessa on käytössä infektioturvallisuuskyselylomake. Kysely tehdään kaikille Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin asiakastyöhön tuleville. Käy tutustumassa lomakkeeseen tästä linkistä:
http://www.eksote.fi/tyoeksotessa/tulossa-eksoteen-toihin/kyselyt-ja-lomakkeet/Sivut/default.aspx

Tutustu työnantajaan

Minna Vainikka
toimintayksikön esimies
p. 040 198 8931

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Päivystys- ja erityispoliklinikat
Osoite: Valto Käkelän katu 1, 53130 Lappeenranta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä, Eksotessa, on alueen erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, vanhusten palvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut yhdistetty yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Eksote edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivalla ja kuntouttavalla otteella saavuttaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Olemme maakunnan suurin työnantaja ja työntekijöitä on noin 5000. Toimipisteitä meillä on 100, mm. neuvolatoiminnasta ikääntyneiden asumiseen ja opiskeluterveydenhuollosta laajan päivystyksen sairaalaan. Valinnanvaraa ja osaamista riittää myös niille, jotka etsivät urapolkuja ja kehittymismahdollisuuksia talon sisällä. Olemme savuton työpaikka.

Muuttuva maailma ympärillämme on tiivistänyt Eksoten arvomaailman sanoihin; rohkeus, yksinkertaisuus sekä kaiken toiminnan keskiössä olevaan, ihmiseen. Mikäli pystyt samaistumaan arvoihimme sekä työskentelemään niiden mukaisesti, toivotamme sinut tervetulleeksi Saimaan syliin, keskelle elämää ja yhteiskuntaa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote - Rökfri arbetsplats