Skip to main content
test
Sosiaaliohjaajan virka, lastensuojelu - Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ilmoittaa Perhekeskus Kaislan lasten ja perheiden palveluissa haettavaksi 24.8.2022 klo 15.00 mennessä sosiaaliohjaajan vakituisen viran lastensuojelun tiimissä. Virka täytetään 5.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Perhekeskus Kaislan lasten ja perheiden palveluissa toimitaan kahdessa eri tiimissä. Lapsiperheiden sosiaali-työssä toteutetaan palvelutarpeen arvioinnit sekä sosiaalihuoltolain mukaiset asiakasprosessit ja lastensuoje-lussa lastensuojeluasiakkuudet (sis. avohuolto, sijaishuolto, jälkihuolto). Kumpikin tiimi on kouluttautunut lastensuojelun systeemiseen toimintamalliin ja se on oleellinen osa asiakastyötä.

Olemme mukavan kokoinen, innolla ja ammattitaidolla työtä tekevä työyhteisö. Lapsiperheiden sosiaalityön tiimissä työskentelee 2 sosiaalityöntekijää ja 2 sosiaaliohjaajaa ja lastensuojelun tiimissä 5 sosiaalityöntekijää ja 2 sosiaaliohjaajaa. Tiimien tukena on oma perheterapeutti, joka tekee myös suoraa asiakastyötä asiakkaiden kanssa perhe- ja pariterapian keinoin. Lisäksi tiimien tukena on kokoaikainen lastenvalvoja. Tiimit toimivat kiinteässä yhteydessä saman katon alla. Sosiaaliohjaajana tulet työskentelemään lastensuojelun sosiaalityön-tekijän työparina ja perehdytämme sinut yhdessä työtehtäviisi. Joustava työaika ja mahdollisuus etätyöhön tukevat työn suunnittelua ja jaksamista. Molempien tiimien lähiesimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä.

Perhekeskuksessa toimitaan monialaisesti, yhdessä muiden perhekeskusverkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa. Sosiaalityön ja perhetyön tiimien välinen yhteistyö on tiivistä. Perhetyön tiimi toteuttaa lapsiperheiden kotipalvelua sekä perhetyön eri muotoja sosiaalihuollon ja lastensuojelun viitekehyksessä.
Alueelle on rakentumassa uusi Hyvinvointikeskus, johon myös sosiaalityö on siirtymässä osaksi perhekeskus-kokonaisuutta. Arvioitu muuttoajankohta on lokakuussa 2022.

Arvostamme kehittämismyönteisyyttä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä sekä tiimityöhön että itsenäiseen työskentelyyn. Tarjoamme työntekijöille säännöllisen ryhmätyönohjauksen. Työntekijöillä on käy-tettävissä hyvinvointipassi (ePassi). Työ edellyttää mahdollisuutta oman auton käyttämiseen.
Kelpoisuusvaatimuksena on lain sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 817/2015 8 §:n mukainen pätevyys sekä Valviran ammattihenkilölaillistus.

Tehtäväkohtainen palkka on 2 860,62 €/kk. Palvelusuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan ja tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote.

Hakemukset pyydetään jättämään sähköisellä hakulomakkeella kuntarekry.fi -palvelun kautta. Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Vs. sosiaalipalvelujohtaja Terhi Järvi puh. 050 381 1684. Sähköposti etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.

Lisätietoja

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Sosiaalipalvelut

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen vastaa kaikkien sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä Kauhavan kaupungin ja Evijärven kunnan yhteensä noin 18 000 asukkaalle. Kuntayhtymä on aktiivinen edelläkävijä laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä.

Tarjoamme henkilöstöllemme haasteita ja vaikutusmahdollisuuksia, hyvän työyhteisön ja innovatiiviset kollegat sekä mahdollisuudet monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen.


Osoite: Kauppatie 127 A, 62200 Kauhava

Rekommenderade jobb