Sosiaaliohjaajan virka - Porin kaupunki

Sosiaaliohjaajan virka - Porin kaupunki

Sosiaaliohjaaja valmistelee ja käsittelee itsenäisesti vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin liittyviä asiakasprosesseja ja tekee niitä koskevat viranhaltijapäätökset vastaten myös muusta vaativaan ammattitehtävään liittyvästä sosiaalisesta tuesta ja ohjauksesta.

Kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.

Vaaditut todistukset: kelpoisuuden osoittavat todistukset, Ammattipätevyys tarkistettavissa JulkiTerhikistä / Suosikista

Täytä sähköinen hakemus josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki, HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 3421 tai p. 044 701 9989

Ennen viran vastaanottamista valitun työntekijän on toimitettava terveydentilastaan hyväksytty lääkärintodistus sekä laissa (504/2002) edellytetty rikosrekisteriote.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuuden osoittavat todistukset, Henkilöllisyystodistus, Ammattipätevyys tarkistettavissa JulkiTerhikistä / Suosikista, Rokotukset/Tartuntatautilaki 48§:n mukainen rokotussuoja, Lääkärintodistus

Vammaispalveluiden päällikkö Tuija Lahtinen, perusturvakeskus, puh. 044 701 6661
Johtava sosiaalityöntekijä Leena Marin p. 044 701 6666

Porin kaupunki, Perusturva, Sosiaali- ja perhepalvelut, Vammaispalvelut
Adress: 28100 Pori

Porin perusturvakeskus järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Porin, Merikarvian ja Ulvilan asukkaille. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja se pohjautuu sekä alueelliseen että moniammatilliseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen.
Porin kaupunki on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren