Sosiaalityöntekijä

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ilmoittaa Perhekeskus Kaislassa haettavaksi

sosiaalityöntekijän viransijaisuuden lasten ja perheiden palveluissa 31.12.2019 saakka.

Sijaisuus täytetään, kun sopiva hakija käytettävissä.

Perhekeskuksen lasten ja perheiden palvelut on määrätietoisesti tulevaisuuteen katsova työyhteisö, jossa työskennellään lapsiperheiden parissa sosiaalihuollon sekä lastensuojelun viitekehyksessä. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kehittää voimakkaasti lapsiperheiden palveluita mm. perhekuntoutusta toteutetaan sosiaalipalveluihin kuuluvassa perhetyössä, yhtenä avohuollon tukitoimista. Lisäksi vuoden 2019 aikana kouluttaudutaan lastensuojelun systeemiseen toimintamalliin, jossa monitoimijaisuus on työskentelyn lähtökohtana ja palvelut viedään lasten ja perheiden luonnolliseen toimintaympäristöön.

Arvostamme kehittämismyönteisyyttä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä tiimi-työhön että itsenäiseen työskentelyyn. Tarjoamme työntekijöille säännöllisen ryhmä- ja tarvittaessa yksilötyönohjauksen.
Työssä vaaditaan myös oman auton käyttöä, koska työ sijoittuu kahden kunnan alueelle.

Kelpoisuusvaatimuksena on laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopis-tolliset opinnot sosiaalityössä sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Kelpoisuusehdot täyt-tävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan määräaikaisesti täyttää sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, jolla on hyväksytysti suoritetut sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelu.

Tehtävän työaika on 38,25 h/vko. Palkka on 3 427,00 €/kk. Tehtävässä noudatetaan koe-aikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote.

Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mah-dollisen haastattelun yhteydessä.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat johtava sosiaalityöntekijä Terhi Järvi, puh. 050 381 1684, sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Anne Viita puh. 044 769 9252. Sähköposti: etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Sosiaalipalvelut, Lasten ja perheiden palvelut
Osoite: Kauppatie 107 B, 62200 Kauhava

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen järjestää kaikki sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueen noin 20 000 asukkaalle. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kauhavan kaupunki ja Evijärven kunta. Tarjoamme henkilöstöllemme hyvän työyhteisön, innovatiivi-set kollegat, haasteita ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä mahdollisuudet monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on savuton työpaikka.