Sosiaalityöntekijä - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Sosiaalityöntekijä - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana kolme lastensuojelun sosiaalityöntekijän virkaa, joiden sijoituspaikkana virkasuhteen alkaessa on perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueella, perhesosiaalityön tulosyksikössä lastensuojelussa. Toimipaikka sijaitsee Raahessa, työtä tehdään koko seutukunnan alueella (Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki). Lastensuojelun sosiaalityössä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, 9 sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja, lastenvalvoja, kaksi palveluohjaajaa ja tulosyksikköjohtaja. Lastensuojelutyö on organisoitu kolmeen tiimiin; alkuarviointiin, avohuoltoon ja sijaishuoltoon. Virkojen ollessa täytettynä asiakasmäärät ovat suositusten mukaisia.

Tarjoamme sinulle kehittävän työ- ja toimintaympäristön, jossa on hyvä toteuttaa moniammatillista verkostotyötä asiakkaan eduksi sekä ammatillisen, muodollisestikin pätevän lastensuojelun tiimin työsi tueksi.

Avoinna oleviin virkoihin sisältyy virka-aikainen ja virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys.

Kelpoisuusehtona sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan virka määräaikaisesti täyttää sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, jolla on hyväksytysti suoritetut sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelu. Arvostamme kokemusta lastensuojelutyöstä, lasten kanssa tehtävästä työstä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tiimi- että itsenäiseen työhön. Tehtävässä on mahdollisuus osittaiseen etätyöhön ja työnohjaukseen. Ajokortti ja auto työn suorittamiseksi ovat välttämättömiä.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme viran täytössä 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Läs mer

http://www.ras.fi

Lisätietoja tehtävästä antavat perhesosiaalityön tulosyksikköjohtaja Elisa Roimaa, puh. 040 135 7911 sekä perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosaluejohtaja Antti Tornberg, puh. 040 135 7850.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
Adress: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 34.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.
Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren