Sosiaalityöntekijä - Salon kaupunki

Sosiaalityöntekijä - Salon kaupunki

Salon kaupungin perhesosiaalityön palveluissa on haettavana sosiaalityöntekijän virka Sointu-tiimissä (240 038)

Salon kaupungin sosiaalipalveluiden palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin Sointu-tiimissä on haettavana sosiaalityöntekijän virka. Työhön kuuluu kaiken ikäisten kuntalaisten palvelutarpeen arviointi, lastensuojelutarpeen selvittäminen, palveluohjaus, palveluiden järjestäminen, päätöksenteko ja verkostoissa tehtävä työ. Työn painopisteenä on lapsia ja perheitä koskevat palvelutarpeen arvioinnit. Työhön kuuluu myös oikeudelle tehtävien olosuhdeselvitysten tekemistä ja virka-aikaista sosiaalipäivystystä. Haastavan työn tukena on Sointu-tiimi, jossa toimii yhteensä 4 sosiaalityöntekijää, 1 Ankkurin sosiaalityöntekijä, 6 sosiaaliohjaajaa ja psykologi sekä lähiesimiehenä johtava sosiaalityöntekijä. Tiimillä on säännöllinen työnohjaus.

Lisätietoja: http://www.salo.fi/sosiaalijaterveyspalvelut/sointu/

Hakijalta edellytetään asiakaslähtöistä, reflektoivaa, arvioivaa ja kehittävää työotetta, hyviä yhteistyötaitoja sekä riittävää sosiaalipalveluiden ja lastensuojelun asiantuntemusta. Oman auton käyttömahdollisuus on toivottavaa.

Sosiaalityöntekijän tehtäväkohtainen palkka on 3509,75 euroa. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan 6 kuukauden jälkeen henkilökohtaista palkanlisää.

Työ alkaa 10.06.2019 tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole, voidaan sijaisuuteen ottaa sosiaalityön loppuvaiheen opiskelija (ed. mainittu laki, 12 §). Sosiaalityön pääaineopiskelijoiden opintojen loppuunsaattamista tuetaan mm. koulutusvapaiden osalta. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Virkasuhde täytetään ehdollisena, kunnes valittu on esittänyt valitsevalle viranomaiselle hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain tarkoittama rikosrekisteriote.

Salon kaupunki on savuton työnantaja.

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Paula Laukamo puh. 02 778 3133 ja perhesosiaalityön päällikkö Katri Viippo puh. 02 778 3001.

Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen osoitteessa www.salo.fi/rekrytointi.

Mahdollinen paperihakemus lähetetään osoitteeseen Salon kaupunki / kirjaamo, PL 80, 24101 SALO. Kuoreen merkintä Hakemus / sosiaalityöntekijän virka Sointu.
Myös paperihakemukset tallennetaan Kuntarekry-järjestelmään. Jos tarvitset apua sähköisen hakemuksen jättämiseen, ota yhteys rekrytointi@salo.fi tai puh. 02 778 2164. Hakemuksia ei palauteta.

Hakuaika päättyy 29.5.2019 kello 12.00.

Läs mer

http://www.salo.fi

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Paula Laukamo puh. 02 778 3133 ja perhesosiaalityön päällikkö Katri Viippo puh. 02 778 3001.
Jos tarvitset apua sähköisen hakemuksen jättämiseen ota yhteyttä rekrytointi@salo.fi tai puh. 044 7782164

Perhesosiaalityön palvelut, Sointu- tiimi
Adress: Tehdaskatu 2, 24100 Salo

Salo on 52 500 asukkaan ja noin 5000 yrityksen kaupunki hyvien kulkuyhteyksien varrella. Visiomme on olla joka päivä parempi kaupunki niin asukkaille, henkilöstölle kuin yrityksillekin. Yhteydet pääkaupunkiseudulle ja Turun suuntaan ovat nopeat sekä sujuvat, asuminen edullista ja monimuotoinen luonto meri-, joki- ja järvimaisemineen houkuttelee myös loma-asukkaita ja matkailijoita.
Salo on kansainvälisesti tunnettu langattoman tiedonsiirron monipuolisesta osaamisesta. Kaupungissamme on myös pitkät perinteet maataloudessa sekä metalli- ja puusepänteollisuudessa. Salon kaupunki on yksi alueen suurimpia työnantajia ja työllistää tällä hetkellä noin 3 500 alansa ammattilaista.
Salon kaupunki on savuton työnantaja.
Lisätietoja: www.salo.fi ja www.visitsalo.fi

Mer om arbetsgivaren