Sosiaalityöntekijä - Pieksämäen kaupunki

Haemme sosiaalityöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen yhdistelmävirkaan 1.7.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työikäisten ja vammaispalveluissa työskentelee kolme sosiaalityöntekijää, viisi sosiaaliohjaajaa, yksi kotoutumisohjaaja ja kaksi toimistosihteeriä. Tarjoamme haasteellisen ja mielenkiintoisen työn. Hakijoilta odotamme aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen monipuolista tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä, kykyä toimia erilaisissa verkostoissa sekä positiivista, itsenäistä ja kehittävää työotetta.

Tehtävään kuuluu sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisesti palvelutarpeen arviointi, omatyöntekijänä toimiminen, asiakas- ja palvelusuunnitelmien laatiminen, asiakkaan palveluiden järjestäminen sekä ohjaus ja neuvonta. Lisäksi tehtävään kuuluvat erilaiset viranomaispäätökset, kuten täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättäminen, asiantuntijana toimiminen ja konsultointi, verkostotyöskentely ja monialainen yhteistyö. Sosiaalityöntekijät vastaavat erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinneista sekä palvelujen järjestämisestä ja sosiaalityöstä.

Pieksämäki on osatoteuttajana mukana Euroopan unionin ESR-rahoituksella toteutettavassa ISO SOS - Osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat kokeilut sosiaalityössä -hankkeessa 31.12.2019 saakka. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia sosiaalityön työmenetelmiä, jalkautuvaa sosiaalityötä sekä edistää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien hyvinvointia ja osallisuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7§:n ja 32 §:n mukainen pätevyys. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa, tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti, enintään vuoden ajaksi, sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun. Hakijalla tulee olla oman auton käyttömahdollisuus.

Virkaan valitun on toimitettava hyväksytty lausunto työhön sopivuudesta Pieksämäen kaupungin työterveyshuollosta sekä esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote nähtäväksi 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Lisäksi edellytämme Tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa.

Pieksämäen kaupunki on savuton työpaikka. Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Virkaan haetaan sähköisellä hakemuksella suoraan Kuntarekry.fi-sivulta tai kotisivuiltamme www.pieksamaki.fi/palvelut/avoimet-tyopaikat, josta löytyy hakuilmoitus ja sähköinen hake-muslomake, johon liitetään CV/ansioluettelo.

Läs mer

https://www.pieksamaki.fi/

Tiedusteluihin vastaa työikäisten palveluiden yksikön esimies Helena Korhonen, 040 652 4150, helena.korhonen@pieksamaki.fi tai perhepalvelujen vt. tulosaluejohtaja Milla Ryynänen 16.5.2019 saakka, 040 549 5520, milla.ryynanen@pieksamaki.fi
Haastattelut ovat 5.6.2019.

Pieksämäen kaupunki, Perusturva
Adress: Tapparakatu 1-3, 76100 Pieksämäki

Pieksämäki on n. 18 000 asukkaan kaupunki Etelä-Savossa. Kaupunki on tunnettu rautateiden risteyspaikkakunta ja se sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella keskellä Suomea. Luonto on lähellä ja kulttuuri- ja liikuntaharrastusten mahdollisuudet ovat monipuoliset. Kaupungin perusturvan vastuualue järjestää perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut kuntalaisille.
Pieksämäellä on kunnan tuottamien sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen lisäksi yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Toimiala on suurin työllistäjä paikkakunnalla.
Tervetuloa meille töihin!

Mer om arbetsgivaren