Sosiaalityöntekijä - Joutsan kunta

Sosiaalityöntekijä - Joutsan kunta

Haemme vakituiseen virkasuhteeseen sosiaalityöntekijää viimeistään 01.09.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Sosiaalityöntekijällä on kokonaisvastuu sosiaalityön asiakasprosesseista: asiakkaan palvelutarpeen arviointi, palveluohjauksen koordinaatio, asiakassuunnitelmien laatiminen ja päätöksenteko lapsiperhepalveluiden sosiaalityössä, täydentävässä ja ehkäisevässä toimeentulotuessa ja aikuissosiaalityössä.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) § 3 mukainen pätevyys: Ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.

Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 22.05.2019 klo 12.00 mennessä. Postitse lähetetyt hakemukset, joiden liitteenä on CV ja todistusjäljennökset, toimitetaan osoitteella: Joutsan kunta, Kirjaamo, PL 20, 19651 JOUTSA. Kuoreen merkintä Sosiaalityöntekijä.

Hakijoiden haastattelut pyritään suorittamaan 28.05.2019.

Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä puh. 040 358 0009 tai vs. peruspalvelujohtaja Terhi Kallio puh. 0400 641 105.

Joutsan kunta, Sosiaalitoimi, Sosiaalitoimisto
Adress: Länsitie 5, PL 20, 19650 Joutsa

www.joutsa.fi

Mer om arbetsgivaren