Sosiaalityöntekijä - Rovaniemen kaupunki

Sosiaalityöntekijä - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan lapsiperheiden palvelualueella

on haettavana

sosiaalityöntekijän viransijaisuus ajalle 13.5.2019-31.12.2020
tämän hetkisenä sijoituspaikkana perhesosiaalityön palvelutarpeen arviointitiimi.

Perhesosiaalityössä tuetaan alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten perheiden hyvinvointia ja vahvistetaan vanhemmuutta elämän erilaisia tilanteissa. Palvelutarpeen arviointitiimissä käsitellään alaikäisistä lapsista tulleet lastensuojeluilmoitukset ja sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset. Ilmoituksen perusteella tehdään palvelutarpeen arviointi ja tarvittaessa lastensuojelutarpeen selvitys. Tiimissä työskentelee kuusi sosiaalityöntekijää. Työntekijöillä on mahdollisuus säännölliseen työnohjaukseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen kelpoisuus. Opiskelijoilta edellytämme sosiaalityöntekijän sijaiselle asetettua kelpoisuutta: aineopintojen ja sosiaalityön harjoittelujen hyväksyttyä suorittamista. Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukaan.

Viransijaisuuteen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote.

Virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Hakuaika päättyy 23.5.2019 klo 15.00.

Mikäli ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työn-hakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 27, 3. kerros, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai toimittaa Rovaniemen kaupungin Olkkarin Osviitan asiakaspalvelupisteeseen: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 25, 2. kerros. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 23.5.2019 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Läs mer

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Vs. palveluesimies Tiina Nevala puh. 040 723 5709 ja palvelualuepäällikkö Mirja Kangas p. 040 660 9720,
sähköpostitse etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi.

Perusturvan toimiala, Lapsiperheiden palvelualue
Adress: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan toimintaa ovat avovastaanotto, sosiaalinen kuntoutus ja tuki, palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityö sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.

Mer om arbetsgivaren