Sosiaalityöntekijä - Utsjoen kunta

Haemme sosiaalityöntekijää.

Virka täytetään vakinaisesti 1.10.2019 alkaen, työn aloituskohta neuvoteltavissa.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat laaja-alaisesti kunnallisen sosiaalityön tehtävät, kuten lastensuojelun, lastenvalvojan, aikuissosiaalityön ja sosiaalihuoltolain mukaiset tehtävät. Sosiaalityöntekijän työhön kuuluu myös virka-ajan ja virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystä.

Arvostamme työkokemusta lastensuojelusta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia laajoissa verkostoissa. Viranhoidossa tarvitaan myös hyviä neuvottelutaitoja sekä joustavaa ja positiivista asennetta asiakastyössä ja yhteistyötahojen kanssa työskennellessä. Kyky itsenäiseen työskentelyyn on välttämätön edellytys viran hoitamiseksi. Työssä tarvitaan myös hyviä organisointitaitoja ja taitoa toimia rakentavasti haastavissa asiakastilanteissa.

Kelpoisuusehtona sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Saamenkielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioimme myös opintojen loppuvaiheessa olevat ammattihenkilölain mukaisesti.

Edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, tehtäväkohtainen peruspalkka 3413,80 €/kk. Utsjoen kunta maksaa saamenkielentaidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 100 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 27.5.2019 klo 15.00 mennessä kuntarekry.fi kautta: https://www.kuntarekry.fi.
Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella:
Utsjoen kunta, sosiaali- ja terveystoimisto,
PL 41, 99981 Utsjoki.
Kuoreen merkintä Sosiaalityöntekijän virka. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Tarkempia tietoja virasta antaa vt. perusturvajohtaja Karoliina Hjelm, puh. 040-574 8499 tai
karoliina.hjelm at utsjoki.fi

Läs mer

http://www.utsjoki.fi

vt. perusturvajohtaja Karoliina Hjelm, puh. 040-574 8499 tai
karoliina.hjelm at utsjoki.fi

Utsjoen kunta
Adress: Luossatie 1, 99980 Utsjoki

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.

Mer om arbetsgivaren