Sosiaalityöntekijä - Kangasalan kunta

Sosiaalityöntekijä

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA

Kangasalan kaupunki hakee sosiaalialan ammattilaista mielenterveys- ja päihdepalveluihin sosiaalityöntekijän määräaikaiseen virkasuhteeseen 14.4.2020 saakka.

Virkasuhteen sijoituspaikkana on perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdeyksikkö PILKE. Yksikkö tarjoaa apua lievissä ja keskivaikeissa mielenterveyshäiriössä yhteistyössä omalääkärin kanssa. Hoitoa toteutetaan ryhmä-, yksilö- ja verkostokäynnein. Lisäksi mielenterveys- ja päihdeyksikkö- PILKE toteuttaa eritasoisten päihdehäiriöiden hoitoa. Päihdehäiriöiden hoitoa toteutetaan yhteistyössä omalääkärin kanssa. Vakava-asteisissa päihdehäiriöissä hoidosta vastaa yksikön päihdepsykiatrian erikoislääkäri.

Sosiaalityö perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdeyksikössä on monipuolista, haastavaa ja asiakkaan tilanteeseen kokonaisvaltaisesti vaikuttamaan pyrkivää muutostyötä. Sosiaalityön tavoitteena on vahvistaa henkilön toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä. Sosiaalityöntekijän työnkuvaan kuuluvat moniammatillinen ja suunnitelmallinen asiakastyö sekä taloudellinen sosiaalityö. Sosiaalityöntekijän virkavastuulle kuuluu päihdehuollon asumispalvelupäätösten tekeminen.

PILKE- yksikkö on hallinnollisesti osa mielenterveys- ja päihdepalveluita.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 § ja 32 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Edellytämme, että sinulla on vahva kyky itsenäiseen asiakastyöskentelyyn, päätöksentekoon ja tiimityöskentelyyn. Lisäksi arvostamme aktiivista ja kehittävää työotetta ja hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Kangasala edellyttää tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Määräaikaisessa virkasuhteessa koeaika on enintään puolet määräaikaisuuden kestosta. Kangasala on savuton työnantaja.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden osastonhoitaja Marcel Mathier tai sh, lähiesimies Suvi Antila. Kyselyt pyydetään tekemään sähköpostitse, etunimi.sukunimi@kangasala.fi.

Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdeyksikkö Pilke
Osoite: Herttualantie 28, 36200 Kangasala

Kangasala on hyvinvoiva, kasvava ja voimakkaasti kehittyvä yli 31 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa hyvien kulkuyhteyksien äärellä Tampereen naapurissa. Olemme palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen kaupunki, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen, yrittämiseen ja työntekoon.
Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen.

Tutustu työnantajaan