Sosiaalityöntekijä - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Sosiaalityöntekijä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana sosiaalityöntekijän virka perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueen aikuissosiaalityössä.

Aikuissosiaalityössä työskentelee palveluesimies, sosiaalityöntekijä, 6 sosiaaliohjaajaa, kuntouttavan työtoiminnan koordinaattori, työhönvalmentaja sekä 3 asiakassihteeriä. Aikuissosiaalityössä järjestetään sosiaalityöhön, työllistymistä edistäviin toimiin, sosiaaliseen kuntoutukseen ja taloudelliseen tukeen liittyviä palveluja. Tarjoamme sinulle innokkaasti työtä kehittävän työyhteisön sekä aktiivisen ja sitoutuneen yhteistyöverkoston.

Sosiaalityöntekijä työskentelee aikuissosiaalityön tulosyksikössä. Työtehtäviin kuuluu mm. asiakkaiden ongelmien tunnistaminen, itsenäisen selviytymisen arviointi, asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltainen hahmottaminen ja siihen liittyvien tukimuotojen määrittely yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Työ erilaisten asiakkaiden, moninaisten haasteiden ja muiden alojen ammattilaisten kanssa edellyttää avoimuutta uusille asioille ja työn sisältöjen kehittämiselle, vuorovaikutustaitoja, pitkäjänteisyyttä, aloitteellisuutta, päätöksentekokykyä, rohkeutta ja paineensietokykyä. Lisäksi arvostamme kykyä itsenäiseen työhön sekä hyviä valmiuksia tiimi- ja verkostotyöhön. Työhön saattaa kuulua sosiaalipäivystystä seutukunnan sekä Kalajoen, Merijärven ja Himangan alueella.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 annetun lain mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioimme opintojen loppuvaiheessa olevat hakijat.

Työ edellyttää liikkumista koko seutukunnan alueella, joten ajokortti ja auto ovat toimeen valitulla välttämättömiä.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme viran täytössä 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluesimies Satu Kinnunen, sähköposti satu.m.kinnunen@ras.fi, puhelin 044 439 3704 (tavoitettavissa keskiviikkoisin) ja tulosyksikköjohtaja Elisa Roimaa, puh. 040 135 7911.
etunimi.sukunimi@ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 34.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.
Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan