Sosiaalityöntekijä - Lapinlahden kunta

Sosiaalityöntekijä

Perhe- ja mielenterveysneuvola Käskynkässä on haettavana perheneuvolan sosiaalityöntekijän toimi. Ensisijainen toimipiste on Lapinlahdella mutta työskentelyä on myös Varpaisjärven toimipisteellä. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön. Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys (sosiaalityöntekijä). Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Toimeen valitulla on kuuden (6) kuukauden koeaika ja hänen on 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto ml. huumetestin tulos. Haastatteluun kutsuttujen tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset.

Tehtävässä edellytetään aikaisempaa kokemusta lapsiperheiden kanssa tehtävästä psykososiaalisesta työstä. Edellytämme myös kykyä itsenäiseen työskentelyyn, kykyä toimia tiimin ja verkostojen jäsenenä sekä myönteistä kehittämisotetta. Arvostamme kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutusta tai soveltuvaa psykoterapiakoulutusta sekä lyhyempiä perheneuvolatyöhön soveltuvia koulutuksia ja työkokemusta mm. seuraavilta alueilta: lyhytterapeuttinen ja ratkaisukeskeinen työote, vuorovaikutusta tukevat menetelmät.

Perheneuvolassa työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja ja terveyskeskuslääkäri sekä ostopalvelulääkärinä lasten psykiatri. Perheneuvolassa tarjoamme alle 13-vuotiaiden perheille kasvatus- ja perheneuvontaan kuuluvaa ohjausta ja neuvontaa sekä tukea lapsen kehitykseen, vanhemmuuteen, perhesuhteisiin ja parisuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Työ on monipuolista lasten ja heidän perheidensä sekä verkostojen kanssa tehtävää työtä. Työskentelymme tavoitteet asetamme yhdessä asiakkaan ja tarvittavan verkoston kanssa. Työ tapahtuu osin parityönä ja osin yksin suoritettavana työnä.

Lisätietoja

https://www.lapinlahti.fi

Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Aino Huovinen p. 040 488 3401
Perhe- ja mielenterveysneuvolan esimies Marja-Leena Pakarinen p. 040 488 3473

Lapinlahden kunta, Terveysosasto, Perhe- ja mielenterveysneuvola
Osoite: Asematie 8, 73100 Lapinlahti

Lapinlahden kunta on tulevaisuuteen uskova, vireä, noin 9 600 asukkaan kulttuuri- ja liikuntapitäjä, jonka peruspalvelut ovat kunnossa. Kunta on hyvien liikenneyhteyksien, 5-tien ja Savon radan varrella Ylä-Savossa. Laajakaistayhteydet kattavat lähes koko kunnan. Lapinlahti on savuton kunta. Kunnassa on yhdistetty sosiaali- ja terveysosasto.

Tutustu työnantajaan