Sosiaalityöntekijä - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

NUMEROTUNNISTE 221

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN virka, Tampereen yliopistollisen sairaalan kehitysvammahuollon toimialueella, asiantuntijapalveluiden vastuualueella. Sairaala toimii opetussairaalana.

Viran hakuaikaa jatketaan, ja aikaisemmin 5.7. mennessä saapuneet hakemukset huomioidaan hakuprosessissa.

Tehtävän sisältö:
Toimit osana tukikeskuksen moniammatillista työryhmää. Työhösi sisältyvät muun muassa kehitysvammaisten asiakkaiden perheiden kanssa tehtävä työ, asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen ja tahdosta riippumattomaan hoitoon liittyvät asiat sekä osallistuminen verkosto- ja työryhmätyöhön. Asiakkaina ovat kaikenikäiset kehitysvammaiset henkilöt.

Edellytämme kehittävää työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja toimimista moniammatillisen työryhmän jäsenenä sekä joustavuutta muuttuvissa työolosuhteissa.

Eduksi katsomme aikaisemman kokemuksen kehitysvamma- ja perhetyöstä.

Arvostamme hyviä työryhmätyöskentelytaitoja, oma-aloitteisuutta sekä kykyä ottaa vastaan haasteita.

Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Työsuhteen tyyppi ja työaikamuoto: Vakituinen virka 1.8.2019 alkaen, kokopäivätyö.

Koeaika: 6 kk

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES

Vaadittavat todistukset: Virkaan valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys. Alaikäisten kanssa työskentelemään valittavan henkilön tulee esittää nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote.

Tiedustelut: palveluesimies Tarja Saranpää, puh. 050 373 0453 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@pshp.fi

Hakumenettely: Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella. Hakemuslomake löytyy Taysin sivuilta https://www.tays.fi/rekrytointi. Virkaa voi hakea myös kirjallisella hakemuksella, missä on mainittava haettavan toimen numerotunniste, nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Hakuaika päättyy 2.8.2019 klo 14.30

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-FI/Toimipaikat/Tays_Pitkaniemi/Kehitysvammahuollon_yksikot/Asiantuntijapalvelut

palveluesimies Tarja Saranpää, puh. 050 373 0453 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@pshp.fi

Tays Kehitysvammahuolto
Osoite: Pitkäniementie 11, 33380 Pitkäniemi

Tutustu työnantajaan