Sosiaalityöntekijä - Ranuan kunta

Sosiaalityöntekijä

Jatketaan sosiaalityöntekijän viran hakuaikaa Ranuan kunnan sosiaalitoimeen toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Virkaan kuuluvat yhdennetyn sosiaalityön tehtävät.

Sosiaalityöntekijöiden työtiimiin kuuluvat mm. neljä sosiaalityöntekijää, kaksi perhetyöntekijää ja kaksi toimistosihteeriä. Kunnassamme on mahdollisuus etätyöskentelyyn.

Arvostamme työntekijöissämme kehittämisvalmiutta, rohkean luovaa ja itsenäistä työotetta sekä tiimityöskentelytaitoja. Auto on välttämätön työtehtävien hoitamiseksi.

Kelpoisuusehtona sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen kelpoisuus.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika virassa on kuusi (6) kuukautta.

Aiemmin sosiaalityöntekijän virkaa hakeneet huomioidaan virkaa täytettäessä.

Sähköiset hakemukset 30.10.2019 klo 13.00 mennessä http://www.kuntarekry.fi -sivuston kautta.

Lisätietoja

http://www.ranua.fi

Tutustu työnantajaan

Vs. perusturvajohtaja Tea Romppainen, p. 040 653 1415.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ranua.fi.

Ranuan kunta, Sosiaali- ja terveystoimi
Osoite: Aapiskuja 6 B, 97700 Ranua

Rohkea Ranuan kunta on luontoon, yrittäjyyteen ja hyvinvointiin panostava elinvoimainen kunta, jossa arvostetaan osaamista ja ahkeruutta. Ranuan kunnan sosiaalipalveluiden arvot ja toimintaperiaatteet ovat asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus, luotettavuus, ammattitaito ja luovuus. Toiminta-ajatuksenamme on järjestää arkielämän sujumisen turvaavia ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia sosiaalipalveluja. Lähtökohtana palveluiden järjestämisessä on kuntalaisten tarpeet ja voimavarat, toimiva palvelujärjestelmä ja tavoiteltavien muutosten aikaansaaminen.