sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijät työskentelevät Iisalmen sosiaalikeskuksen lastensuojelun avohuollon tehtävissä. Lastensuojelun avohuollossa olemme ottamassa käyttöön vuonna 2020 systeemisen toimintamallin. Työ tapahtuu läheisessä yhteistyössä sosiaalihuoltolain mukaisen perhesosiaalityön kanssa. Olennainen osa työtä on yhteistyö eri sosiaalityön osa-alueiden sekä perheiden palveluita järjestävien tahojen kanssa.

Virkojen kelpoisuutena on laillistetun sosiaalityöntekijän tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 3 ja 7 §)

Tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja verkostotyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Oman auton käyttö työssä on välttämätöntä.

Eduksi luemme työkokemuksen perheiden kanssa tehdyssä sosiaalityössä.

Iisalmen sosiaalikeskus
Virrankatu 2
74100 Iisalmi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa perhepalvelujen esimies Marja-Liisa Korhonen, puh. 040 511 2423
Hakemuksen jättäminen: Täyttämällä sähköinen hakulomake Kuntarekry järjestelmässä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Hyvinvointipalvelut, Sosiaalityön palvelut, Perhesosiaalityö
Osoite: Virrankatu 2, 74100 Iisalmi

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä toimii Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnan aluella tuottaen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.