Sosiaalityöntekijä

Haemme sosiaalityöntekijää aikuissosiaalityöhön

Sosiaalityöntekijä työskentelee osana aikuissosiaalityön tiimiä. Työtehtävät liittyvät ensisijaisesti vammaispalvelun työtehtäviin jotka ovat palveluntarpeen arviot, palvelusuunnitelmien laadinta ja sosiaalityö, päätöksenteko sekä suunnitelmien mukaisten palvelujen koordinointi yhteistyössä asiakkaan ja tämän palveluverkoston ja muun verkoston kanssa. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakasprosessien kokonaisuudesta. Vammaispalveluiden sosiaalityön lisäksi työnkuvaan kuuluu muita aikuissosiaalityöhön kuuluvia tehtäviä sekä konsultaatioavun antaminen iäkkäiden palveluille. Työ edellyttää hyviä asiakastyöskentely- ja vuorovaikutustaitoja, itsenäistä ja kehittävää työotetta sekä kykyä tiimi- ja verkostotyöskentelyyn. Työtiimiin kuuluu myös vastaava sosiaalityöntekijä, joka on lähiesimiehesi, kolme sosiaaliohjaajaa ja yksi asiantuntija.

Tarjoamme sinulle kilpailukykyisen palkan KVTES:n mukaisesti, joustavan työajan, lounasedun ja mahdollisuuden säännölliseen työnohjaukseen ja täydennyskoulutukseen. Henkilöstöetuumme kuuluu liikuntaa, kulttuuria ja hyvinvointipalveluna hierontaa. Lisäksi voivat sosiaalipalvelun palveluksessa olevat tarvittaessa käyttää kaupungin autoa virka-aikana. Autamme myös tarpeen mukaan asunnon löytämisessä.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, 817/2015). Työtehtävät edellyttävät hyvät suulliset ja kirjalliset taidot kummassakin kotimaisessa kielessä.

Virkaan haetaan viimeistään 31.1.2020 klo 15.00 mennessä Kuntarekry.fi -sivuston kautta. Myös kirjalliset hakemukset huomioidaan. Sosiaalityöntekijä voidaan palkata ennen hakuajan päättymistä, mikäli sopiva hakija löytyy.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hyväksyttävä lääkärintodistus on esitettävä ennen virkasuhteen alkamista. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hangossa 11.12.2019

Perusturvavirasto

Lisätietoja

http://www.hanko.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat sosiaalipalvelupäällikkö Elisabeth Sundberg, 040 830 1913, elisabeth.sundberg@hanko.fi
tai perusturvajohtaja Elisabeth Kajander, 040 028 0012, elisabeth.kajander@hanko.fi

Hangon kaupunki, Perusturva, Sosiaalipalvelukeskus
Osoite: Kulmakatu 12, 10900 Hanko

Hanko - Pieni kaupunki meren rannalla

Meren ympäröimä Hanko on Suomen eteläisin kaupunki. Meren, rantojen ja auringon lisäksi kaupunki elää teollisuutensa ja satamansa kautta. Aito kaksikielisyys ja idyllinen pikkukaupungin tunnelma antavat Hangon identiteetille ainutlaatuisen leiman. Olemme savuton kunta.