Sosiaalityöntekijä (3) - Lohjan kaupunki

Sosiaalityöntekijä (3)

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalveluiden palveluyksikössä haetaan kolmea (3) sosiaalityöntekijää vakituiseen virkasuhteeseen lapsiperheiden sosiaalipalveluihin.

Tehtävät sijoittuvat sosiaalihuoltolain mukaisien lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tiimiin. Sosiaalityöntekijän pääasiallinen tehtävä on laatia palvelutarpeen arviointia ja toteuttaa suunnitelmallista työskentelyä erityistä tukea tarvitseville lapsille ja heidän perheilleen. Tehtävä sisältää yhteydenottojen ja lastensuojeluilmoitusten vastaanottoa ja käsittelyä, neuvontaa ja ohjausta, palvelutarpeen arvioinnin laatimista omalla työskentelyalueella monialaisesti sekä suunnitelmallista asiakastyöskentelyä jo olemassa olevien asiakkaiden kanssa.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutustaitoja, kykyä pari - ja tiimityöskentelyyn sekä viranomaisyhteistyöhön. Aiempi kokemus lastensuojelutyöstä, palvelutarpeen arviointien laadinnasta ja lainsäädännön sekä palvelujärjestelmien hyvä tuntemus on tehtävän menestyksellisen hoidon edellytys. Arvostamme kehittämismyönteisyyttä sekä hyviä organisointi- ja dokumentointitaitoja.

Lohjan Hyvinvointi-toimialan perustehtävänä on lohjalaisten onnellisuuden edistäminen. Se tuottaa asiakaslähtöisesti laadukkaita arjen palveluita kaikille kaupunkilaisille edistäen heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Toimiala palvelee asiakasta hänen elämäntilanteensa edellyttämällä tavalla.

Lohjalla kehitetään lapsiperheiden palveluita, tavoitteena nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen. Lohjalla lapsiperheiden palvelut toteutetaan alueellisena työskentelynä, moniammatillisena yhteistyönä lähellä lapsia ja perheitä. Lohja on saanut Unicefin Lapsiystävällinen kunta tunnustuksen.

Tule kehittämään kanssamme perhesosiaalityötä systeemisen työtavan suuntaan. Etsimme juuri Sinua Lohjalle osaksi moniammatillista tiimiämme, jossa ratkaisuja etsitään yhdessä asiakkaan ja perheen kanssa monitoimijaisesti. Tavoitteena on tuoda systeemisen ajattelun periaatteet ja ajattelua tukevat menetelmät konkreettisesti ohjaavaksi näkökulmaksi työhömme.

Työsi tueksi tarjoamme moniammatillisen tiimin, jossa on sosiaalityöntekijöiden lisäksi mm. sosiaaliohjaajia, perheterapeutti, psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja, perhetyöntekijöitä sekä ammatillisia tukihenkilöitä. Ojamon Perhetukikeskuksessa tukipalveluiden ohessa toimii myös Lohjan omat lasten ja nuorten vastaanotto/arviointi-osastot.

Tarjoamme säännölliset työnohjaukset, erityisasiantuntijoiden konsultaatiomahdollisuudet, esimiesten tuen sekä toimivan työterveyshuollon.

Työ on luonteeltaan liikkuvaa, joten ajokortti sekä ainakin osittain oman auton käyttömahdollisuus ovat välttämättömiä viran hoitamisessa. Työntekijällä on myös mahdollisuus tarpeen mukaan varata käyttöönsä yksikön oma auto, Lohjan kaupungin sähkö-auto tai sähkö-pyörä.

Kelpoisuusehto: Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja siihen liittyvän käytännön harjoittelun.

Palkka on 3580,28 euroa/kk, KVTES:n mukaan.

Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ja ennen työn vastaanottamista esitettävä Lohjan kaupungin työterveyshuollon todistus terveydentilastaan. Tehtävää täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Lohjan kaupunki on savuton työnantaja.

Lisätietoja

http://www.lohja.fi

Lisätietoja antaa: Päivi Känkänen, lapsiperhetyön päällikkö, puh. 044 374 1225 tai paivi.kankanen@lohja.fi
Pyydämme jättämään ensisijaisesti sähköisen hakemuksen osoitteessa www.kuntarekry.fi määräaikaan mennessä. Voit myös toimittaa kirjallisen hakemuksen 26.7.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lohjan kaupunki/Lohja rekry, PL 71, 08101 Lohja. Kuoreen tunnus LOH-09-183-19. Kirjallisia hakemuksia ei palauteta.

Lohjan kaupunki, Hyvinvointi, Sosiaalipalvelut
Osoite: Lohja

Lohja on turvallinen järvikaupunki läntisellä Uudellamaalla, lähellä suurkaupungin sykettä. Tapahtumarikas Lohja sijaitsee keskeisellä paikalla eteläistä Suomea, noin puolen tunnin päässä pääkaupunkiseudusta.
Viihtyisät asuinympäristöt, monipuolinen kulttuuri, korkeatasoinen osaaminen ja kilpailukykyinen elinkeinoelämä luovat edellytykset asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnille.
Lohjan väkiluku on noin 48 000 asukasta ja kaupungin palveluksessa työskentelee yli 3 000 työntekijää.

Tutustu työnantajaan