Sosiaalityöntekijä

Rovaniemen kaupungin Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueella

on haettavana

sosiaalityöntekijän virka
tämän hetkisenä sijoituspaikkana Palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö-tehtäväalue/sosiaalipäivystys.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen kelpoisuus.

Sosiaalipäivystyksessä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisesti. Sosiaalipäivystys vastaa kunnan alueella oleskelevien henkilöiden kiireellisestä ja välttämättömästä sosiaalityöstä sekä psykososiaalisen tuen järjestämisestä. Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä tekee kiireellisiä lasten hoidon tarpeen arviointeja ja arvioi ja toteuttaa lastensuojelun tukitoimien tarpeen. Sosiaalipäivystyksessä vastataan myös aikuisten ja ikäihmisten kiireelliseen sosiaalihuollon tarpeeseen. Sosiaalipäivystys toimii äkillisissä kriisitilanteissa, tällaisia ovat esimerkiksi läheisen kuolema, oma tai läheisen vakava sairastuminen ja erilaiset onnettomuudet.

Aktiivipäivystyksen lisäksi tehtävään sisältyy varallaoloa. Sosiaalipäivystysalue on virka-aikana Rovaniemen kaupunki ja virka-ajan ulkopuolella Rovaniemen kaupunki ja Ranuan kunta. Lisäksi Rovaniemi vastaa 18 Lapin kunnan virka-ajan ulkopuolisesta etupäivystyksestä.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Virkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Hakuaika päättyy 25.9.2020 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 27, 3. kerros tai toimittaa Rovaniemen kaupungin Olkkarin Osviitan asiakaspalvelupisteeseen: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 25, 2. kerros. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 25.9.2020 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Tarja Väänänen, vt. palveluesimies p. 040-678 1320
Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi.

Palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveysalan toimintaa ovat aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, avovastaanotto, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityön palvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.