Sosiaalityöntekijä

Rovaniemen kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueella

on haettavana
sosiaalityöntekijän virka
Haettavana oleva virka tulee tällä hetkellä sijoittumaan erityisryhmien asumispalvelujen tehtäväalueelle.

Sosiaalityöntekijä vastaa sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten henkilöiden erityishuollosta annetun lain mukaisten asumispalveluiden järjestämisestä. Palveluita koordinoidessaan ja järjestäessään sosiaalityöntekijä toimii laaja-alaisessa yhteistyössä muiden viranomaisten, palveluntuottajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu sosiaalityön tehtävien lisäksi viranomaistehtäviä koskien asumispalveluiden järjestämistä lupa-, hankinta- sekä valvonta-asioissa. Sosiaalityön sisältö tulee muotoutumaan ja tarkentumaan osana tehtäväalueen kehittämistyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen kelpoisuus. Odotamme virkaan valittavalta vahvaa sosiaalihuollon ja vammaispalveluiden asiantuntijuutta, kehitysvamma- ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujien toimintaympäristön tuntemusta ja asumispalvelujen sisällön hallintaa, sekä julkisen toiminnan luonteen ymmärtämistä. Arvostamme uudistavaa työotetta, asumispalveluiden sisällön hallintaa sekä kokemusta kehittämistyötä.

Arvostamme uudistavaa työotetta, asumispalveluiden sisällön hallintaa sekä kokemusta kehittämistyötä.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n edellyttämää rokotussuojaa.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Virkaa haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Hakuaika päättyy 28.9.2020 klo 15.00

Jos ei ole mahdollisuutta jättää hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhaku palveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupungin kirjaamo, Koskikatu 27, 3. kerros tai toimittaa Rovaniemen kaupungin Olkkarin Osviitan asiakaspalvelupisteeseen: Rovaniemen kaupunki, kaupungin kirjaamo, Koskikatu 25, 2. kerros. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimi. Hakuaika päättyy 28.9.2020 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Palveluesimies Piia Vartio 016-3226632 ja palvelualuepäällikkö Mirja Kangas 016-322407, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Erityisryhmien asumispalvelut
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveysalan toimintaa ovat aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, avovastaanotto, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityön palvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.