Salon kaupungin lastensuojelussa on haettavana uusi jälkihuollon sosiaalityöntekijän virka

Vahvistamme lastensuojelun jälkihuoltoa uudella vakanssilla ja nyt etsimme joukkoomme tekijää, joka ammattitaidollaan, osaamisellaan ja esimerkillään on valmis tekemään kanssamme Salosta joka päivä vieläkin paremman.

Salossa sijais- ja jälkihuollon työtä tehdään systeemisen lastensuojelun toimintamallin mukaisesti. Lisätietoja lastensuojelun systeemisestä mallista löytyy THL:n verkkosivuilta (www.thl.fi).

Sijais- ja jälkihuollon tiimissä jälkihuollon sosiaalityöntekijä vastaa lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta jälkihuollon osalta. Työhön kuuluu jälkihuollon tukitoimien ja palveluiden järjestäminen ja arviointi, päätöksenteko sekä verkostoissa tehtävä työ. Työ keskittyy yli 16-vuotiaiden jälkihuoltoon painottuen täysi-ikäisten jälkihuollettavien erityisen tuen sosiaalityöhön. Haastavan työn tukena on kehittämismyönteinen ja innostunut asiantuntijatiimi, jossa toimii yhteensä 6 sosiaalityöntekijää ja 4 sijaishuollon tai jälkihuollon ohjaaja, perheterapeutti, perhetyöntekijä ja johtava sosiaalityöntekijä. Tiimillä on säännöllinen työnohjaus ja työssä on mahdollisuus etätyöhön. Saloon on hyvät kulkuyhteydet julkisilla kulkuneuvoilla.

Hakijalta edellytetään asiakaslähtöistä, reflektoivaa, arvioivaa ja kehittävää työotetta, hyviä yhteistyötaitoja, vahvaa ammatillista osaamista vaativissa asiakastilanteissa, hyviä suullisia ja kirjallisia ilmaisutaitoja, kykyä soveltaa systeemistä työotetta sekä riittävää lastensuojelun asiantuntemusta. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Oman auton käyttömahdollisuus on toivottavaa, mutta ei välttämätöntä. Sosiaalityön palveluissa on käytössä kolme autoa.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Sosiaalityöntekijän tehtäväkohtainen palkka on 3 552,57 euroa. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan 6 kuukauden jälkeen henkilökohtaista palkanlisää. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys ja Valviran lupa toimia sosiaalityöntekijänä. Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei löydy, voidaan virka täyttää väliaikaisesti sosiaalityön loppuvaiheen opiskelijalla (ed. mainittu laki, 12§ ja Valviran erityisehdot). Sosiaalityön pääaineopiskelijoiden opintojen loppuunsaattamista tuetaan mm. koulutusvapaiden osalta.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain tarkoittama rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Mielenkiintoisen työn lisäksi tarjoamme sinulle maksuttomia liikuntaryhmiä, lounasruokailun henkilökuntahintaan, kouluttautumis- ja kehittymismahdollisuuksia sekä liikunta- ja kulttuurietuja. Panostamme hyvään johtajuuteen ja henkilöstömme hyvinvointiin. Tavoitteemme on olla joka päivä parempi kaupunki sekä asukkaillemme, yrittäjillemme, henkilöstöllemme että yhteistyökumppaneillemme. Olemme savuton työnantaja.

Oletko sinä etsimämme henkilö? Jos, niin sähköisen hakemuksen voit helposti täyttää osoitteessa www.kuntarekry.fi, työavain: 330031

Mahdollinen paperihakemus lähetetään osoitteeseen Salon kaupunki / kirjaamo, PL 77, 24101 SALO. Kuoreen merkintä Hakemus / sosiaalityöntekijän virka. Myös paperihakemukset tallennetaan Kuntarekry- järjestelmään. Hakemuksia ei palauteta.

Haku tehtävään päättyy 1.2.2021 klo 12.00.

Lisätietoja

http://www.salo.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Johanna Lehtola puh. 02 778 3086 ja vs. perhesosiaalityön päällikkö Birgitta Halmetkangas puh 02 778 3001.
Jos tarvitset apua hakemuksen jättämiseen, ota yhteys rekrytointiyksikköön rekrytointi@salo.fi.

Lastensuojelu, sijais- ja jälkihuollon tiimi
Osoite: Tehdaskatu 2, 24100 Salo

Salo on toisiaan täydentävien vastakohtien kaupunki. Täällä on hiljaisuutta ja yhdessä tekemistä, älyä ja tunnetta, ennakkoluulotonta teknologiaosaamista sekä ihmisläheisyyttä. Salo on lähes 52 000 asukkaan ja noin 5000 yrityksen kaupunki hyvien kulkuyhteyksien varrella. Yhteydet pääkaupunkiseudulle ja Turun suuntaan ovat nopeat sekä sujuvat, asuminen edullista ja monimuotoinen luonto meri-, joki- ja järvimaisemineen houkuttelee myös loma-asukkaita ja matkailijoita.

Salo on kansainvälisesti tunnettu langattoman tiedonsiirron monipuolisesta osaamisesta. Kaupungissamme on pitkät perinteet maataloudessa sekä metalli- ja puusepänteollisuudessa. Salosta löydät myös monipuoliset ostosmahdollisuudet sekä Suomen parhaan torin.

SALON KAUPUNKI - Rökfri arbetsplats