Leppävirran kunnassa on auki vammaispalvelun ja ikäihmisten aikuissosiaalityön virka.

Vammaispalveluissa tehtävänä on vammaispalvelulain ja -asetuksen määrittelemien palveluiden soveltaminen asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen eri ikäkausina. Työhön kuuluvat vammaisten henkilöiden yksilökohtainen sosiaalityö, palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnitelmien laatiminen, päätöksenteon juridinen vastuu sekä asiakkaiden ohjaaminen tarvittavien palvelujen piiriin. Asiakkaita tavataan pääsääntöisesti kotikäynneillä tai verkostotapaamisilla.

Ikäihmisten(yli 65- vuotiaiden) sosiaalityöhön kuuluu asiakkaan palvelutarpeen arviointi yhdessä palveluohjaajien, verkostokumppaneiden sekä asiakkaan läheisten kanssa, täydentävän- ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen käsittely, sosiaalihuollon palveluista päättäminen sekä ohjaus- ja neuvontatyö.

Tehtävän hoitaminen edellyttää asiakaslähtöistä, ennaltaehkäisevää ja asiakkaan voimavaroja tukevaa työotetta. Lisäksi sosiaalityöntekijältä vaaditaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn, kotikäyntityöhön ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi luetaan työkokemus sosiaalityöstä ja ikääntyneiden kanssa työskentelystä.

Työtä tukee säännölliset tiimikokoukset ja työnohjaus. Esimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä. Sinulla on mahdollisuus kehittää työtäsi ja käytössäsi on kerran viikossa etätyömahdollisuus.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen kelpoisuus eli ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioimme haussa sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevat, jotka täyttävät sosiaalihuollon ammattihenkilölain 12§ 1 mom. mukaiset edellytykset.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.leppavirta.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Liisa Kallunki, johtava sosiaalityöntekijä
puh. 044 768 3552
liisa.kallunki@leppavirta.fi

Lisätietoja

Leppävirran kunta

Leppävirta on n. 10 000 asukkaan vireä ja nykyaikainen asuin- ja yrityskunta. Se sijaitsee valtatie 5:n ja Saimaan syväväylän varressa Kuopion eteläisenä naapurina. Leppävirta tarjoaa hyvine palveluineen turvallisen ja viihtyisän elinympäristön. Leppävirran kunta on savuton työnantaja.


Osoite: Savonkatu 39, 79100 Leppävirta
Leppävirran kunta - Rökfri arbetsplats Leppävirran kunta - Ansvarig sommararbetsgivare Leppävirran kunta - UNICEF en barnvänlig kommun

Suggested jobs