sosiaalityöntekijä

Perhepalveluiden sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarvearvioiden tekeminen ja palvelujen järjestäminen erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja perheille yhteistyössä sosiaali-,terveys- ja sivistyspalveluiden sekä muiden toimijoiden kanssa. Perhepalveluissa perheille tarjotaan varhaisen tuen sosiaalityön palveluita, lapsiperheiden kotipalveluita ja perhetyötä. Liedon sosiaali- ja terveyspalveluissa on käytössä SHQS-laatuohjelma.

Toivomme hakijalta verkostotyön osaamista, kiinnostusta ja avoimuutta uusille toimintamalleille lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Tarjoamme kokeneen, osaavan tiimin ja lähiesimiehen tuen sekä työnohjauksen. Perhepalvelut kuuluvat perheneuvolan kanssa perhekeskusyksikköön, jonka toimintaa ja palveluja kehitetään valtakunnallisen perhekeskustoiminnan linjausten mukaisesti.

Arvostamme alan työkokemusta ja mahdollista erityisosaamista. Tehtävässä edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015, 7 §) mukainen kelpoisuus. Sijaisuuteen valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista jättää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002 6 §:n 2 mom.) mukainen rekisteriote.

Lisätietoja

http://www.lieto.fi

Tutustu työnantajaan

Perhekeskuksen palvelukoordinaattori Maija Winqvist p. 040 6289806 tai maija.winqvist@lieto.fi
Vs. perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Paula Laukamo p. 050 4316984 paula.laukamo@lieto.fi

Liedon kunta, Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Perhekeskus
Osoite: Kirkkotie 13, 20300 Turku

Lieto on n. 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa. Liedon kunta on työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään.